1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris

Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris

Kulturprisen 2021 gikk til Tom Amundsen, Martin Vadet er prisvinner av Frivillighetsprisen. Nå er det på tide å nominere prisvinnere for 2022. Holmestrand kommune

Holmestrand kommunes kulturpris 2021 gikk til Tom Amundsen og sin idealistiske innsats for blant annet å drive Holmestrand museum. Frivillighetsprisen ble tildelt Martin Vadet, leder i Holmestrand skateboardklubb, som i mange år har jobbet for å etablere et skatemiljø med skatepark.

Hvem bør motta kommunens kulturpris og frivillighetspris 2022?

Her kan du sende inn ditt forslag. Les gjerne gjennom reglementet under for å få vite mer om prisene.

Send inn dine nominasjoner til prisvinnere her

Fristen for å foreslå kandidater: 23. oktober 2022.

Reglement til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris

1. Formålet til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris er:

  • Å hedre mottakeren som takk for særdeles god innsats
  • Å støtte opp under frivilligheten
  • Å stimulere og inspirere til aktivitet og kulturell utfoldelse
  • Å synliggjøre kandidatens aktivitet

2. Holmestrand kommunes kulturpris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (visuell kunst og film, sang og musikk, litteratur, dans og teater, barne- og ungdomsarbeid, idrett og friluftsliv, kulturvern, digital kultur og lignende). Prisen kan også deles mellom flere personer. At en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke diskvalifiserende for å kunne motta kulturprisen.

3. Holmestrand kommunes frivillighetspris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen frivillig arbeid. Prisen kan også deles mellom flere personer. For frivillighetsprisen må det gjennom en viss periode kunne vises til uegennyttig innsats som har, eller har hatt, betydelig verdi for innbyggere i kommunen.

4. Prisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen. Utvalget avgjør om prisene skal utdeles hvert år. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet fungerer som prisutvalg.

5. Ordfører forestår overrekkelse av kultur- og frivillighetsprisene ved passende anledninger, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.

6. Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris skal hver bestå av en pengegave og et kunstnerisk utformet varig minne.

7. Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til begge prisene. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i god tid før fristen. Prisutvalgets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag og begrunnelser skal være skriftlige.

Tidligere vinnere av Kulturprisen

Nye Holmestrand kommune

2021: Tom Amundsen
2020: Lars Aaserud

Gamle Holmestrand kommune, siste 10 år:

2019: John Erik Bruun Olsen (Jebo)
2018: Holmestrand storband
2017: Oddvar Bakke og Jan Morgan Gregersen
2016: Tove og Arild Sand
2015: Finn Johnsen
2014: Siv Urå
2013: Holmestrand Kulturfestival
2012: Arnstein Roch Øverland, musiker, instruktør, låtskriver
2011: Holmestrand og Botne skolekorps
2010: Edel Haukeland, leder KulturYkirken
2009: Swinglett

Gamle Sande kommune, siste 10 år:

2018: Sandetuns Venner
2017: Annie Eline Lundgren
2016: Montebellokomiteen
2015: Bjørn Luksengård
2014: Einar Engebretsen
2013: Selvik vel
2012: Tone og Svein-Arne Simensen
2011: Plumbo
2010: Rebecca van Eck og Karoline Killingdalen
2009: Helge Bratsberg

Gamle Hof kommune, siste 10 år:

2017: Mathias Eick
2016: Aud-Marit Lillehof
2015: Gerd Ø. Johnsen
2014: Jette Anholt
2013: Marry Synnøve Westbye
2012: Arne Lofsberg
2011: Eira Weseth
2010: Jan Arne Thorsen
2009: Prisen ikke utdelt
2008: Kjell Andresen
2007: Hof Hornmusikk
2006: Randi og Ole Lindseth

Ønsker du å se kulturprisvinnere fra enda lengre tilbake så se oversikten her. (PDF, 421 kB)

Tidligere vinnere av Frivillighetsprisen 

Nye Holmestrand kommune

2021: Martin Vadet
2020: Lynette Sjue

Gamle Sande kommune:

2019: Terje Engen
2018: Tove Teien
2017: Knut Raastad

Kontakt:

Kulturkontoret v/ Bjørn-Petter Tøsse
Mob. 957 98 465, e-post: bjorn-petter.tosse@holmestrand.kommune.no

Til toppen