Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris

Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris 2023 er delt ut til to verdige vinnere.  Unni Margrethe Sten mottok kulturprisen og frivillighetsprisen i år gikk til Rune Nordeide. Vi gratulerer!

Årets prisvinnere

 

Unni Margrethe Sten - Holmestrand kommunes kulturpris 2023

Unni Margrethe Sten og kommunedirektør Lars Joakim Tveit skal heise regnbueflagget for Pride-feiringen. - Klikk for stort bildeUnni Margrethe Sten heiser regnbueflagget for første Pride-feiring i kommunen. Her med kommunedirektør Lars Joakim Tveit Holmestrand kommune

Unni har i over 16 år vært en sentral skikkelse i kampen for like rettigheter for homofile i Holmestrand. Hun var pådriver for å etablere Pride i Holmestrand for første gang i fjor, og hennes innsats resulterte i en verdig og vellykket Pride-feiring i byen. I forbindelse med Skeivt kulturår i 2022 ble det holdt en forestilling kalt "Rapture", som formidlet tro og kjærlighet gjennom dans, musikk, poesi og videodokumentar. I tillegg til sitt arbeid lokalt, har hun også vært en profilert representant for Holmestrand i media, med opptredener blant annet på NRK og TV2.

 

 

 

Rune Nordeide - Holmestrand kommunes frivillighetspris 2023

Ordfører Alf Johan Svele og Rune Nordeide med kunstdiplom. - Klikk for stort bildeRune Nordeide fikk overrakt frivillighetsprisen med hele speidergruppa tilstede. Holmestrand kommune

I 27 år har Rune vært leder for Hof KFUK/KFUM speidergruppe og har skapt et trygt og inkluderende miljø. Hans langvarige innsats, utrettelige arbeid og positive påvirkning på samfunnet gjør ham til en verdig vinner. Rune har hatt en betydelig innvirkning på lokalsamfunnet i Hof.  Mange innbyggere har opplevd omsorg, turglede, fellesskap, naturglede og inspirasjon gjennom hans engasjement og dedikasjon. 

Reglement til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris

1. Formålet til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris er:

  • Å hedre mottakeren som takk for særdeles god innsats
  • Å støtte opp under frivilligheten
  • Å stimulere og inspirere til aktivitet og kulturell utfoldelse
  • Å synliggjøre kandidatens aktivitet

2. Holmestrand kommunes kulturpris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (visuell kunst og film, sang og musikk, litteratur, dans og teater, barne- og ungdomsarbeid, idrett og friluftsliv, kulturvern, digital kultur og lignende). Prisen kan også deles mellom flere personer. At en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke diskvalifiserende for å kunne motta kulturprisen.

3. Holmestrand kommunes frivillighetspris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen frivillig arbeid. Prisen kan også deles mellom flere personer. For frivillighetsprisen må det gjennom en viss periode kunne vises til uegennyttig innsats som har, eller har hatt, betydelig verdi for innbyggere i kommunen.

4. Prisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen. Utvalget avgjør om prisene skal utdeles hvert år. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet fungerer som prisutvalg.

5. Ordfører forestår overrekkelse av kultur- og frivillighetsprisene ved passende anledninger, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.

6. Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris skal hver bestå av en pengegave og et kunstnerisk utformet varig minne.

7. Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til begge prisene. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i god tid før fristen. Prisutvalgets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag og begrunnelser skal være skriftlige.

Tidligere vinnere av Kulturprisen

2022: Maria Benestad
2021: Tom Amundsen
2020: Lars Aaserud

Vinnere i gamle Sande, Holmestrand og Hof kommuner ser du lenger nede.

Tidligere vinnere av Frivillighetsprisen 

2022: Aud Gunnestad
2021: Martin Vadet
2020: Lynette Sjue

Tidligere vinnere i gamle Holmestrand, Sande og Hof kommuner

Kontakt:

Kulturkontoret v/ Geir Grønnestad
Mob. 911 75 295, e-post: geir.gronnestad@holmestrand.kommune.no