Fritidskasse - tilskuddsordning for fritidsaktiviteter

I Fritidskassen arbeider Holmestrand kommune, frivilligheten, lokale lag og foreninger sammen for at alle barn og unge, bosatt i kommunen, skal ha lik mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter. Har familien vedvarende lavinntekt, dekker Fritidskassen kontingenten for fritidsaktiviteten. 

Hvordan fungerer Fritidskassen?

 • Fritidskassen gjelder for barn mellom 6 og 19 år.
 • Ordningen er ment for lavinntektsfamilier, hvor økonomien ikke strekker til for å dekke utgifter til aktiviteter for barna. Fritidskassen kan dekke egenbetaling/ treningsavgift for 1 fritidsaktivitet, som hovedregel inntil 2000 kr per halvår. For idrettsforeningene er det treningsavgift som dekkes, ikke medlemskontingent. 
 • Det er ønskelig at barnet blir med på aktiviteten i hele sesongen.
 • Søknaden gjelder for én sesong. Det betyr at man må sende inn ny søknad for hver sesong om økonomien fortsatt ikke strekker. 
 • Fritidsaktiviteten skal være ett av tilbudene som foreningene/ kommunen gir i Holmestrand kommune. 
 • Kommunen betaler direkte til foreningen, ikke til familien. 

Søknadsfrister:

 • 1. februar for aktivitet i vårsemesteret
 • 1. september for aktivitet i høstsemesteret

Søknadene blir behandlet umiddelbart etter fristen.  Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. 

Fritidskassen dekker ikke:

 • utstyr eller deltakelse i cuper, turneringer, sommerskole eller liknende.
 • medlemskap i kommersielle organisasjoner (f. eks. treningssentre). 
 • fritidsaktiviteter utenfor Holmestrand kommune.

Slik søker du:

Foresatte må fylle ut et enkelt elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjemaet er stengt etter søknadsfristen.  Frivilligsentralene i Hof, Sande og Holmestrand følger opp søknaden. Søknadsfristen for våren i 2024 har gått ut. Skjema for høstsemesteret legges ut 1. august.

Oversikt over fritidstilbudet i Holmestrand, Hof og Sande:

Se fritidstilbudet i Holmestrand kommune

Kontakt

Ta gjerne kontakt med frivilligsentralene hvis du lurer på noe eller ønsker hjelp med å fylle ut skjemaet. 

Holmestrand frivilligsentral

Rina Winnem-Tønder, e-post: rina.winnem-tonder@holmestrand.kommune.no

Telefon:  476 77 105

Holmestrand frivilligsentral

Hof frivilligsentral

Mette Måge Olsen, e-post: mette.mage.olsen@holmestrand.kommune.no

Telefon: 990 41 994

Hof frivilligsentral

Sande frivilligsentral

Hilde Gunnestad (vikar), e-post: hilde.gunnestad@holmestrand.kommune.no

Telefon: 941 60 750

Sande frivilligsentral