Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene.

Tilsynet informerer at søknadsrunden for støtte til forbruk i juli, august og september vil bli slått sammen med søknadsrunden for oktober, november og desember. Søknadsskjemaet vil trolig åpnes i januar 2024.

På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Strømstøtteordningen ut året

Regjeringen har foreslått å forlenge tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner til og med desember 2024. 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen dekkes.

Søknadsskjema og mer informasjon om strømstøtte finner du på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen:

Strømstøtte for frivillige lag og foreninger

illustrasjon strømstøtte, person med vaffeljern og stikkontakt - Klikk for stort bildeForeninger kan søke om strømstøtte innen 24. mai kl. 13. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  1. Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  3. Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.