Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kommunen gir hvert år tilskudd til forskjellige kultur- og idrettsformål. Målet er å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter til kommunens innbyggere.

Skal du søke om prosjekt-/ arrangementstilskudd? Vær oppmerksom på at søknadsfristen ble fremskyndet til 1. februar for å gi søkere bedre økonomisk forutsigbarhet for planlegging av arrangementer og prosjekter.

Det kan søkes om:

  • Medlemstilskudd
  • Driftstilskudd
  • Etableringstilskudd
  • Prosjekt-/ arrangementstilskudd (søknadsfrist: 1. februar 2024)

Les mer om de ulike tilskuddsordningene nedenfor.

Søknadsfrister

Søknadsfristen for 2024 er gått ut. Tilskudd for “Prosjekt-/arrangementstilskudd” er fordelt og tilsagnsbrev sendt ut.

Medlems-, drifts- og etableringstilskudd er under behandling.

Neste tilskuddsrunde i 2025 med frister: 

1. februar for prosjekt-/ arrangementstilskudd

15. april for de øvrige tilskuddsordningene

Søknadsskjemaer:

Skjemaet for 2024 er stengt. Skjema for 2025 legges ut over nyttår.

Det er viktig å lese gjennom vedtatte retningslinjene før søknadsskjemaet sendes inn. Retningslinjene finner du nederst på siden.

Om de ulike tilskuddene

1. Medlemstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur/fritidsarbeid for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede, jevnt over hele året/sesongen. Tilskuddet er bygd opp som følgende: et fast likt beløp per organisasjon og et fast likt beløp per betalende medlem under 20 år. Det er viktig å lese gjennom vedtatte retningslinjene før søknadsskjemaet sendes inn.

2. Driftstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom til og med 19 år eller for peroner funksjonshemmede. Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted kan også søke. Tilskuddet beregnes på kostnadene ved:

Leie av lokaler, gymsaler eller idrettshaller

Strømkostnader, forsikring av bygget, leie av grunn, alarm, tilrettelegging og drift av spilleflaten/-bane.

Tilskuddets størrelse fastsettes i hvert enkelt tilfelle, ut fra en vurdering av byggets/anleggets art, bruksområdet, brukergrupper, bruksfrekvens og muligheter til å generere inntekter på bygget/anlegget.

Det er viktig å lese gjennom vedtatte retningslinjene før søknadsskjemaet sendes inn.

3. Prosjekt/arrangementstilskudd

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter, arrangementer, prosjekter som kommer flere til gode. Som eksempler kan nevnes: konserter, forestillinger, utstillinger, leirvirksomheter, større stevner, temasamlinger, temakurs, friluftslivarrangementer, ungdomsarbeid, tiltak for funksjonshemmede. Søknaden skal inneholde:

  • Mål/ begrunnelse
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett

Støtten kan gis som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

Det er viktig å lese gjennom vedtatte retningslinjene før søknadsskjemaet sendes inn.

4. Etableringstilskudd

Etableringstilskudd har som mål å stimulere til etablering av flere lag og foreninger som kan bidra til utvikling av et mangfoldig kulturliv i kommunen og dermed øke aktivitetene i kommunen. Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med foreningen, budsjetter og planer. Det skal legges ved (eller ettersendes) vedtekter.

Det er viktig å lese gjennom vedtatte retningslinjene før søknadsskjemaet sendes inn.

Vedtatte retningslinjer for tilskuddsordninger