Leie kommunale lokaler

Kommunale lokaler booker du via vår utleiesystem BookUp. Her vil du få oversikt over lokaler til leie, se ledige datoer i kalenderen og registrere din booking.

Leie i BookUp utleiesystem

Trenger du hjelp med å komme i gang med BookUp? Her finner du BookUps brukerveiledning. (PDF, 877 kB) 

Priskategorier for utleie av kommunale lokaler

Priskategorier for utleie av kommunale lokaler
Kategori Hva gjelder
A Frivillige organisasjoner som foreninger, lag, stiftelser osv. som er registrert i Brønnøysundregistre i Frivillighetsregisteret og med adresse i Holmestrand kommune, som er åpen for alle, uansett bl.a. religiøs eller politisk tilknytning. (Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser faller ikke under denne kategorien.)
B Ikke-registrerte grupperinger, med adresse i Holmestrand, som er åpen for alle, uansett bl.a. religiøs eller politisk tilknytning. (Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser faller ikke under denne kategorien.)
C Privatpersoner. Øvrige organisasjoner og grupper med adresse i Holmestrand. Frivillige organisasjoner og ikke registrerte grupperinger, med adresse utenfor Holmestrand.
D Kommersielle aktører: kun etter avtale for hvert tilfelle

 

Gjelder alle bygg

Gjelder alle bygg
Gjelder alle bygg Kategori A Kategori B Kategori C Kategorie D
Lys- og lydtekniker per påbegynte time 384 kr 401 kr 540 kr Etter avtale
Falsk brannalarm, som er bevisst forårsaket av leietager 5000 kr 5000 kr 5000 kr 5000 kr
Obligatorisk vask arrangementer i helger 782 kr 782 kr 782 kr 782 kr
Utrykning av vakt utenom nødsituasjoner 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr

 

Trening, øvelser, kamper
Trening, øvelser, kamper (priser per time) Kategori A Kategori B Kategori C
Ekeberghallen (inkl. garderobe) 0 kr 200 kr 681 kr
Høyanghallen (inkl. garderobe), priser per time 0 kr 200 kr 681 kr
Hofhallen (inkl. garderobe og kiosk), priser per time 0 kr 200 kr 681 kr
Sandehallen (inkl. garderobe), priser per time 0 kr 200 kr 681 kr
Selvikhallen (inkl. garderobe), priser per time 0 kr 200 kr 681 kr
Gymsal Kleiverud, priser per time 0 kr 117 kr 399 kr
Gymsal Botne, priser per time 0 kr 117 kr 399 kr
Gymsal Kjeldås skole, priser per time 0 kr 117 kr 399 kr
Gymsal Galleberg skole, priser per time 0 kr 117 kr 399 kr
Klatrevegg Gjøklep 0 kr 67 kr Etter samråd med klatregruppen
Klatrevegg Hofhallen 0 kr 134 kr Etter samråd med klatregruppen
Kun garderobe idrettshall/gymsal 0 kr 89 kr 222 kr
Møterom Hofhallen 0 kr Inkl. i leie av hallen; ellers 156 kr per dagdel Ikke mulig
Klokkerjordet skole - Flerbrukshall, priser per time 0 kr 200 kr 681 kr
Klokkerjordet skole - Turnhall, priser per time 0 kr 117 kr 399 kr

 

Arrangement i idrettshallene
Arrangement i hallene: Kategori A Kategori B Kategori C
Arrangement med billettinntekter 0 kr etter avtale Billettavgift etter avtale
Obligatorisk leie av gulv ved div. arrangementer, inkl. legging og rengjøring 0 kr 10532 kr 10532 kr

 

utleie skoler
Skoler: Kategori A Kategori B Kategori C
Klasserom per time Holmestrand/Hof/Sande 0 kr 139 kr 265 kr
Blindkjeller Kjeldås per dag 0 kr 344 kr 681 kr
Blindkjelleren rigging dagen før 0 kr 283 kr 572 kr
Skolekjøkken Hof skole 0 kr 344 kr 681 kr
Gjøklep auditorium, per time 0 kr 139 kr 283 kr
Klokkerjordet skole - Allrommet (per dagdel, inntil 4 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Klokkerjordet skole - Blackbox/ aktivitetssal (per dagdel, inntil 4 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Klokkerjordet skole - Musikkrom (per dagdel, inntil 4 timer) 0 kr 283 kr 572 kr

 

utleie kulturhus mm
Kulturhus og forsamlingshus: Kategori A Kategori B Kategori C
Biorama forestillingsdag 0 kr 5377 kr Etter avtale
Biorama øvelsesdag (i tilknytning til en forestilling) 0 kr 1 109 kr Etter avtale
Biorama Maskinrommet til korte møter (maks 3 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Biorama Bandrom, barn og unge, per dagdel (inntil 4 timer) 0 kr 0 kr 0 kr
Biorama Bandrom, voksne, per dagdel (inntil 4 timer) 0 kr 244 kr 488 kr
Biorama Bandbinge, voksne, langtidsleie (inntil 4 timer per dag) 0 kr 149 kr 222 kr
Biorama Speilsal per dagdel (inntil 4 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Kultursal Hof med kjøkken per dag 0 kr 3 315 kr 5155 kr
Kultursal Hof hovedinngang, vestibyle og kjøkken per dag 0 kr 1 109 kr 2 217 kr
Kultursal Hof rigging dagen før 0 kr 721 kr 887 kr
Hof Bandbinge, barn og unge, per dagdel (inntil 4 timer) 0 kr 0 kr 0 kr
Hof Bandbinge, voksne, per dagdel (inntil 4 timer) 0 kr 244 kr 488 kr
Hof Bandbinge, voksne, langtidsleie (inntil 4 timer per dag) 0 kr 149 kr 222 kr
Sande kommunelokale, sal og kjøkken, per dag 0 kr 3 315 kr 5155 kr
Sande kommunelokale, rigging dagen før 0 kr 721 kr 887 kr
Sande kommunelokale, lagerbod 2. etasje per halvt år 0 kr 443 kr Ikke mulig
Sande kommunelokale, lagerrom 2. etasje per halvt år 0 kr 831 kr Ikke mulig
Sande kommunelokale - obligatorisk vask arrangementer i helger 2347 kr 2347 kr 2347 kr
Sande prestegård - sal eller peisestua til korte møter (maks 3 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Sande prestegård, sal, peisestua med kjøkken, per dag 0 kr 2 572 kr 4288 kr
Sande prestegård - obligatorisk vask arrangementer i helger 1565 kr 1565 kr 1565 kr
Sande prestegård, rigging dagen før 0 kr 721 kr 887 kr
Ødegårdbua, til korte møter (maks 3 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Ødegårdbua mandag - torsdag (fra november til og med mars) 0 kr 915 kr 1 375 kr
Ødegårdbua fredag - søndag (fra november til og med mars) 0 kr 1 375 kr 2051 kr
Voldshagan, til korte møter (maks 3 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Voldshagan inkl. kjøkken, mandag - torsdag 0 kr 915 kr 1 375 kr
Voldshagan inkl. kjøkken, fredag - søndag 0 kr 1 375 kr 2051 kr
Voldshagan rigging dagen før 0 kr 721 kr 887 kr
Sandetun - kafé med kjøkken 0 kr 915 kr 1375 kr
Sandetun, møterom til korte møter (maks 3 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Kjærsenteret, mandag - torsdag 0 kr 915 kr 1 375 kr
Kjærsenteret, fredag - søndag 0 kr 1 375 kr 2051 kr
Bibliotek Holmestrand, multisal 0 kr 915 kr 1 375 kr
Bibliotek Holmestrand, diverse møterom 0 kr 0 kr Etter avtale
Bibliotek Sande 0 kr 0 kr Etter avtale
Hof flerbrukshus - møterom Låven, til korte møter (maks 3 timer) 0 kr 283 kr 572 kr
Hof flerbrukshus, diverse møterom 0 kr 0 kr Etter avtale
Energihuset - Elvebredden 0 kr 0 kr Etter avtale
Energihuset - Kulturenga 0 kr 0 kr Etter avtale
Energihuset - Myrullen 0 kr 0 kr Etter avtale
Energihuset - Sjøgløtt 0 kr 0 kr Etter avtale
Energihuset - Skogholtet 0 kr 0 kr Etter avtale

Kontakt:

Tommy Rønningen, utleiekonsulent

E-post: utleielokaler@holmestrand.kommune.no

Telefon: 907 06 939