Eikerenfondet

Eikerenfondet

Fondet skal gå til arbeid som sikrer god vannkvalitet i Eikerenvassdraget.

EVIKS Eikeren Vannverk IKS avsetter hvert år midler til miljøoptimaliserende tiltak. Midlene administreres gjennom Eikerenfondet.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema 

Slik sender du søknad

Søknad sendes på epost til EVIKS eller til

EVIKS
Fabrikkgt. 5B
3320 Vestfossen

Søknadsfristen er 1.november hvert år.