Graveinstruks

Graveinstruks

Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare for redusert trafikksikkerhet.

Kommunen vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkår, både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Ved gravesøknader vil det komme et gebyr, se gebyrregulativet. (PDF, 3 MB)

Graveinstruks (PDF, 2 MB)

Til toppen