Gravemelding og kabelpåvisning

Gravemelding og kabelpåvisning

Du må melde fra i god tid hvis du skal grave. Da unngår du å skade kommunale vann- og avløpsledninger, kommunal fiber, strøm og telekabler. Graver du uten tillatelse og skader infrastrukturen, kan du bli stilt økonomisk ansvarlig.

Søknader om graving i eller ved kommunal grunn behandles elektronisk hos Geomatikk. Gå inn på kundeportalen deres, opprett en bruker og send inn din søknad.  

Fordelene med bruke kundeportalen til Geomatikk er:

  • 24 timers åpningstid – jobb når det passer deg
  • Full oversikt over alle registrerte saker
  • Status på registrerte saker slik at du kan følge saksgangen
  • Arkiv med full historikk på registrerte saker

Kundeportalen er beregnet for entreprenører og rørleggere, men private kan også bruke den.

Kan jeg se hvem som har fått tillatelse til å grave?

Oversikt over hvor det er gitt tillatelse til å grave på offentlig grunn.

Til toppen