Parkeringsregler

Dette er parkeringsreglene i Holmestrand kommune på offentlig regulerte parkeringsplasser.

Førers plikter

  1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).
  2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd), se vilkår ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd). Det samme gjelder dersom det er stilt krav om billett fra automat som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper (§24, 3.ledd).
  3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.
  4. På områder med tidsbegrenset p-tid og krav om bruk av parkeringsskive skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert, eller på tidspunktet når reguleringstiden igjen starter dersom motorvognen parkeres utenfor regulert tid (§ 24, 2.ledd).

Hva skjer om du bryter reglene?

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr (bot) på kroner 900,-
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon (bot) på kroner 330,-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon (bot) på kroner 660,-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon (bot) på kroner 990,-. I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Informasjonsskiltene

Elbil/hydrogendreven bil

Det er betalingsplikt for el- og hydrogendrevne biler på kommunale avgiftsplasser i Holmestrand kommune.

Departemenet har åpnet for at den enkelte kommune kan frita el-/hydrogenbilistene, men det er ikke gjort noe vedtak på dette i Holmestrand kommune. Dersom det er betalingsfritak skal det stå på skiltene.

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:
Forskrift om offentlig parkeringsgebyr 
Parkeringsforskriften

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle. Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.