Trafikksikkerhet

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir trygge lokalmiljøer, mindre skader og fornøyde innbyggere. Holmestrand kommune ble godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune i 2021. Her kan du lese mer om arbeidet vårt med trafikksikkerhet.

Kommunen har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Som vegeier, har kommunen også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. Kommunen har et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt, og ansvar og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet.

Vi er store arbeidsgivere og kjøpere av transporttjenester. I tillegg er vi eiere av barnehager og skoler.

Trafikksikkerhet er samarbeid

  • Statens vegvesen har ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene. De har også ansvar for førerprøver og kontroll av kjøretøy.
  • Politiet driver informasjons- og opplæringsarbeid, men i første rekke er det kontroll og overvåkning av trafikken som er deres politiets ansvar.
  • Trygg trafikk retter sin virksomhet mot informasjons- og opplæringstiltak, særlig i skoleverket.
  • Fylkeskommunen samordner og tilrår trafikksikkerhetstiltak i fylket.

Om trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen.
Les mer om godkjenningsordningen Trafikksikker kommune

Kommunens trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen 2022–2025 danner grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Holmestrand kommune. Kommunens trafikksikkerhetsplan samordner alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for det. Den revideres hvert fjerde år.

Trafikksikkerhet
Tittel Publisert Type
Trafikksikkerhetsplan Holmestrand kommune 2022-2025

Trafikksikkerhetsplan Holmestrand kommune 2022-2025

28.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan.pdf

Kommunen forholder seg til regjeringens føringer for trafikksikkerhetsarbeid. Her finner du Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025. 

Meld feil

Meld feil på gatelys, hull i veibanen og lignende