Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kommunen har ansvaret for de fleste boliggater og veier. Kommunen har også ansvaret for mange offentlige servicefunksjoner.

Statens vegvesen har ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene. De har også ansvar for førerprøver og kontroll av kjøretøy.

Politiet driver informasjons- og opplæringsarbeid, men i første rekke er det kontroll og overvåkning av trafikken som er deres politiets ansvar.

Trygg trafikk retter sin virksomhet mot informasjons- og opplæringstiltak, særlig i skoleverket.

Fylkeskommunen samordner og tilrår trafikksikkerhetstiltak i fylket.

Kommunens trafikksikkerhetsplaner 

Kommunens trafikksikkerhetsplan samordner alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for det. Den revideres hvert fjerde år.

Her finner du Sandes plan for 2014-2018. (PDF, 3 MB)

Her finner du Holmestrands plan for 2018 – 2021. (PDF, 2 MB)

Kommunen forholder seg til regjeringens føringer for trafikksikkerhetsarbeid. Her finner du Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. 

Til toppen