Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kommunen har ansvaret for de fleste boliggater og veier. Kommunen har også ansvaret for mange offentlige servicefunksjoner.

Statens vegvesen har ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene. De har også ansvar for førerprøver og kontroll av kjøretøy.

Politiet driver informasjons- og opplæringsarbeid, men i første rekke er det kontroll og overvåkning av trafikken som er deres politiets ansvar.

Trygg trafikk retter sin virksomhet mot informasjons- og opplæringstiltak, særlig i skoleverket.

Fylkeskommunen samordner og tilrår trafikksikkerhetstiltak i fylket.

Kommunens trafikksikkerhetsplaner 

Kommunens trafikksikkerhetsplan samordner alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for det. Den revideres hvert fjerde år.

Her finner du Sandes plan for 2014-2018. (PDF, 3 MB)

Her finner du Holmestrands plan for 2018 – 2021. (PDF, 2 MB)

Kommunen forholder seg til regjeringens føringer for trafikksikkerhetsarbeid. Her finner du Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. 

Til toppen