Råd og utvalg

Her finner du en oversikt over faste medlemmer i råd og utvalg i Holmestrand kommune for perioden 2023-2027.

Råd og utvalg

Kontaktinformasjon til de enkelte medlemmene finner du ved å klikke på navnet til utvalget i møteplanen.

Her finner du oversikt over de ulike politiske reglementene