Opptaksgrenser (skolekretser)

Regelverket for tildeling av skoleplass.

Elever har rett til å gå på den skolen de sokner til jf. Opplæringsloven § 8-1. og lokal forskrift om opptaksgrenser.

Området Klevjerhagen er inntil videre en gråsone mellom Kjeldås og Galleberg skoler. (Se forskriften.)

Skolebytte innvilges kun i henhold til bestemmelsene i gjeldende forskrift.  Skriftlig søknad sendes til rektor ved ønsket skole. Skoleeier fatter vedtak.

Forskrift om opptaksgrenser 2023 (PDF, 684 kB)

Kobling til kommunens kartløsning

 Skolekretser (PDF, 6 MB)​​​​​​​