Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Pris og redusert betaling

Priser og redusert betaling i SFO

Her finner du en oversikt over prisene i SFO, og mulighetene for redusert pris.

Fra august 2020 betaler alle fast for 11 måneder per år.

SFO-priser i Holmestrand 2020-2021
Plasstype SFO-sats Mat og aktivitetspenger Sum pr. måned
Hel plass fra kl. 7-17 alle hverdager 2 895 kr 270 kr 3 165 kr
60 % plass, 3 dager 2 120 kr 165 kr 2 285 kr
Ettermiddagsplass 2 535 kr 270 kr 2 805 kr
Dagplass ved behov 270 kr 270 kr
Morgentilbud kl. 7. - til skolestart alle dager 530 kr 530 kr
SFO-priser fra 1. august 2021
Plasstype Pris SFO Mat og aktivitetspenger Sum
Hel plass fra 7- 17 alle dager 2 975 kr 280 kr 3 255 kr
60 % plass, fra 7.- 17 3 dager pr. uke 2 180 kr 170 kr 2 350 kr
Morgentilbud kl. 7 til skolestart alle dager 545 kr 545 kr
Dagplass ved behov 280 kr 280 kr
Ettermiddagsplass 2 605 kr 280 kr 2 885 kr

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn

Kunnskapsdepartementet har vedtatt en ny forskrift for foreldrebetaling i SFO. Forskriften sier at foreldrebetaling i kommunale SFO’er på 1. og 2. trinn maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt.

Alle som søker før 1. september og får det godkjent, refunderes det de har betalt for mye i august og september.  

Blir det søkt etter 1. september, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadspunktet og ut skoleåret.

  • Søknaden om reduksjon i foreldrebetaling gjelder for ett skoleår om gangen.
  • Du kan søke hvis samlet bruttoinntekt for familien er under kr. 530.700,-
  • Siste skattemelding må vedlegges søknaden som dokumentasjon

For å søke, benytt Søknadsskjema-Redusert foreldrebetaling i SFO  

Gratis SFO for 5.-7. trinn

Elever med særskilte behov og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til gratis SFO-plass i 5. til 7. trinn. Foresatte må søke SFO-plass i Visma, på samme måte som SFO-plass for 1. til 4. trinn. I tillegg må foresatte sende søknad med begrunnelse til rektor. De som får innvilget SFO-plass i 5. til 7. trinn betaler kun matpenger hvis det er aktuelt.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon på 25 prosent for barn nummer to og 50 prosent reduksjon fra barn nummer tre. Reduksjonen beregnes ut fra den rimeligste plassen. Inntektsavhengig fritak for foreldrebetaling vurderes og innvilges etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Til toppen