Priser og redusert betaling i SFO

Priser og redusert betaling i SFO

Her finner du en oversikt over prisene i SFO, og mulighetene for redusert pris.

Fra august 2020 betaler alle fast for 11 måneder per år.

 

SFO-priser fra 1. august 2022

Gjelder fra august 2022
SFO-priser fra 1. august 2022
Plasstype Pris SFO Mat og aktivitetspenger Sum
Hel plass fra 7- 17 alle dager 3050kr 287 kr 3 337 kr
60 % plass, fra 7.- 17 3 dager pr. uke 2 235 kr 175kr 2 410 kr
Morgentilbud kl. 7 til skolestart alle dager 560 kr 560 kr
Dagplass ved behov 287 kr 287 kr
Ettermiddagsplass 2 670 kr 287 kr 2 957 kr
Prisene for SFO for barn på 1. trinn med fratrekk for gratis kjernetid
Prisene for SFO for barn på 1. trinn med fratrekk for gratis kjernetid
Plasstype Pris SFO Mat og aktivitetspenger Sum
12 t/u SFO 0 287 kr 287 kr
Hel plass 1 525 kr 287 kr 1 812 kr
60 % plass 1 118 kr 175 kr 1 293 kr
Morgentilbud 280 kr 280 kr
Ettermiddagsplass 1 335 kr 287 kr 1 622 kr

Full foreldrebetaling

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Det er Kunnskapsdepartementet som har bestemt dette i en midlertidig lov. I paragrafene 4 og 9 står det at foreldre til barn som mottar tilbud om barnehage eller SFO, skal betale i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid, selv om åpningstiden er redusert som følge av koronapandemien. Det skal ikke betales noe hvis tilbudet stenges helt.

Vi er nødt til å forholde oss til lover og forskrifter også rundt foreldrebetaling.

Søk redusert foreldrebetaling for elever på 1.-4. trinn

Det er innført redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-4. trinn fra august 2021. Ordningen i Holmestrand kommune innebærer at ingen skal betale mer enn seks prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen per barn, med øvrig grense på 559 200 kroner. 

For søknader som er mottatt før 15. juni så skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra 1. august og ut skoleåret. For søknader som er mottatt 1. august eller senere skal vedtak gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt, og ut skoleåret

  • Søknaden om reduksjon i foreldrebetaling gjelder for ett skoleår om gangen.
  • Du kan søke hvis samlet bruttoinntekt for familien er under kr. 559 200 kr.
  • Siste skattemelding må vedlegges søknaden som dokumentasjon

Søknadskjema for skoleåret 22/23 

Gratis SFO for 5.-7. trinn

Elever med særskilte behov og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til gratis SFO-plass i 5. til 7. trinn. Foresatte må søke SFO-plass i Visma, på samme måte som SFO-plass for 1. til 4. trinn. I tillegg må foresatte sende søknad med begrunnelse til rektor. De som får innvilget SFO-plass i 5. til 7. trinn betaler kun matpenger hvis det er aktuelt.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon på 25 prosent for barn nummer to og 50 prosent reduksjon fra barn nummer tre. Reduksjonen beregnes ut fra den rimeligste plassen. Inntektsavhengig fritak for foreldrebetaling vurderes og innvilges etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Til toppen