Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Pris og redusert betaling

Priser og redusert betaling i SFO

Her finner du en oversikt over prisene i SFO, og mulighetene for redusert pris.

Fra august 2020 betaler alle fast for 11 måneder per år.

 

SFO-priser fra 1. august 2021

SFO-priser fra 1. august 2021
Plasstype Pris SFO Mat og aktivitetspenger Sum
Hel plass fra 7- 17 alle dager 2 975 kr 280 kr 3 255 kr
60 % plass, fra 7.- 17 3 dager pr. uke 2 180 kr 170 kr 2 350 kr
Morgentilbud kl. 7 til skolestart alle dager 545 kr 545 kr
Dagplass ved behov 280 kr 280 kr
Ettermiddagsplass 2 605 kr 280 kr 2 885 kr

Full foreldrebetaling

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Det er Kunnskapsdepartementet som har bestemt dette i en midlertidig lov. I paragrafene 4 og 9 står det at foreldre til barn som mottar tilbud om barnehage eller SFO, skal betale i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid, selv om åpningstiden er redusert som følge av koronapandemien. Det skal ikke betales noe hvis tilbudet stenges helt.

Vi er nødt til å forholde oss til lover og forskrifter også rundt foreldrebetaling.

Redusert foreldrebetaling for elever på 1.-4. trinn

Kunnskapsdepartementet har vedtatt en ny forskrift for foreldrebetaling i SFO. Forskriften sier at foreldrebetaling i kommunale SFO’er på 1.-4.trinn maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt.

For søknader som er mottatt før 2. juni så skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra 1. august og ut skoleåret. For søknader som er mottatt 1. august eller senere skal vedtak gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt, og ut skoleåret

  • Søknaden om reduksjon i foreldrebetaling gjelder for ett skoleår om gangen.
  • Du kan søke hvis samlet bruttoinntekt for familien er under kr. 545 400,-
  • Siste skattemelding må vedlegges søknaden som dokumentasjon

For å søke, benytt Søknadsskjema-Redusert foreldrebetaling i SFO  

Gratis SFO for 5.-7. trinn

Elever med særskilte behov og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til gratis SFO-plass i 5. til 7. trinn. Foresatte må søke SFO-plass i Visma, på samme måte som SFO-plass for 1. til 4. trinn. I tillegg må foresatte sende søknad med begrunnelse til rektor. De som får innvilget SFO-plass i 5. til 7. trinn betaler kun matpenger hvis det er aktuelt.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon på 25 prosent for barn nummer to og 50 prosent reduksjon fra barn nummer tre. Reduksjonen beregnes ut fra den rimeligste plassen. Inntektsavhengig fritak for foreldrebetaling vurderes og innvilges etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Til toppen