Meld feil med avfallsbeholder

Trenger du ny avfallsdunk, eller det er feil eller mangler på en av søppelbeholderne, kontakt Vesar, vårt avfallsselskap.

Kontakt Vesar:

vesar.no