Meld feil på gatelys

Slik melder du feil på gatelys:

Kommunale veier og fylkesveier

Holmestrand kommune har ansvaret for gatelys på kommunale veier og fylkesveier. 

Dersom gatelysene ikke virker, meld feil her: Melding om gatelys som ikke virker

Av og til står gatelysene på om dagen. Dette gjøres for å sjekke om lysene virker, eller når det utføres vedlikehold på gatelysene. 

Riksveier og større fylkesveier

Feil m/veilys på veier driftet av Statens Vegvesen (riksveier og større fylkesveier) meldes til Vegtrafikksentralen på telefon 175, eller på e-post: vts-sor@vegvesen.no