Meld feil på vann og avløp

Slik melder du feil på vann og avløp:

Vi drifter og vedlikeholder kommunens vannledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Ved feil og mangler kontakt kommunens sentralbord på dagtid.

Vår døgnåpne vann- og avløpsvakt:

Sande: 91 16 74 31
Holmestrand/Hof: 48 04 91 81