Meld hull i veibanen

Slik melder du hull i veibanen:

Grusveier

Grusveiene som kommunen vedlikeholder blir vedlikeholdt ved behov eller etter vurdering av fagpersonene i seksjonen. Veiene blir også vurdert dersom det blir gitt tilbakemelding fra brukerne. Grøfterens og vedlikehold av stikkledninger ved behov.

Asfaltdekke

Ved hull i veibanen foretas det nødreparasjoner kontinuerlig. Dersom skaden er alvorlig skal den utbedres så snart som mulig. Det brukes ulike asfaltprodukter til formålet. Det benyttes entreprenør til flatelapping og større lappearbeider. Arbeidet bestilles av fagpersonene på seksjonen.

Meld fra om hull i veibanen til kommunen: 

Sentralbord tlf. 33 05 95 00
E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no