Send faktura til kommunen

Slik sender du Holmestrand kommune en faktura.

Alle fakturaer i EHF-format

Holmestrand kommune vil ha alle sine fakturaer på EHF format til organisasjonsnummer 917 151 229.

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden og bidrar til raskere saksgang om det er angitt.  

Deres referanse skal være 4 eller 5 siffer og tilsvarer ansattnummer på vedkommende som skal motta faktura. 

Dette skal oppgis ved bestilling. 

Fakturaadresse:

Holmestrand kommune
Postboks 312
3081 Holmestrand

Fakturaer som sendes til andre adresser, til gamle organisasjonsnummer og på epost vil ikke bli betalt.

Spørsmål vedrørende faktura rettes til økonomiavdelingen.

Postadresse

Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand