Den norske turistforening - Holmestrand

Den norske turforening har helt siden starten i 1868 hatt som formål å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Holmestrand og omegn turistforening

Holmestrand og omegn turistforening er en friluftsorganisasjon for Holmestrand og omegn.

Turistforeningen arbeider på for et enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier samt forvaltning av foreningens egne hytter i Botnemarka

Se siden til Holmestrand og omegn turistforening her

Se siden til den norske turistforening her