Har du vannforsyning fra Røysjø?

Vi skal spyle vannledningsnettet nord i kommunen fra mandag 4. september til fredag 29. september på dagtid. Dette vil medføre varierende vanntrykk hos enkelte.

Holmestrand kommune skal foreta spyling av kommunalt vannledningsnett.

  • Spylingen vil foregå fra og med uke 36 til og med uke 39 (Mandag 4. september t.o.m. fredag 29. september)
  • Spyling gjennomføres på dagtid mellom kl. 7.30-15, men også noen netter

Under spylingen vil det bli varierende vanntrykk og enkelte abonnenter i høyereliggende områder kan i kortere tidsrom miste vanntrykket helt. Under - og etter arbeidet vil vannet kunne bli misfarget / brunt.

Rutinemessig spyling av ledningsnettet er pålagt av kontrollerende myndigheter og er nødvendig for å opprettholde en kvalitetsmessig god og sikker vannforsyning, og vi håper den enkelt abonnent viser forståelse for de ulemper spylingen vil medføre.

Dette gjelder de som bor nord i kommunen og er kommunal abonnent med vann fra Røysjø.

Ved spørsmål, ta kontakt med Vann- og avløpsvakt på mobil: 911 67 431