Skoleruter - fri og feriedager

I tabellene under finner du oversikt over ferier og fridager for grunnskolen i Holmestrand kommune. 

Leter du etter SFO-ruta?

Skolerute 2023 - 2024

Skolerute 2023-2024
Måned Informasjon
August Skolestart: mandag 21. august
September
Oktober Høstferie: uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember
Januar Første skoledag etter nyttår: torsdag 4. januar
Februar Vinterferie: uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar)
Mars Påskeferie: f.o.m. mandag 25.mars t.o.m. mandag 1. april
April Fri 2. påskedag 1. april
Mai Fri 1. mai Fri 9. mai og 10. mai Fri 17. mai Fri 20. mai
Juni Siste skoledag fredag 21. juni

Skolerute 2024 - 2025

Skolerute 2024 - 2025
Måned Informasjon
August Skolestart: mandag 19. august
September
Oktober Høstferie: uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober)
November
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember
Januar Første skoledag etter nyttår: Mandag 6. januar
Februar Vinterferie: uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar)
Mars
April Påskeferie f.o.m. mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april
Mai Fri: 1. mai Fri: 29. mai (Kr. Himmelfartsdag) Fri: 30. mai (for kommuner som ønsker)
Juni Fri: 9 juni Siste skoledag vgs og kommuner med skole 30. mai: torsdag 19. juni. Siste skoledag for kommuner med fridag 30. mai: fredag 20. juni