Skoleruter - fri og feriedager

I tabellene under finner du oversikt over ferier og fridager for grunnskolen i Holmestrand kommune. 

Leter du etter SFO-ruta?

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022 - 2023
Måned Informasjon
August Skolestart: Onsdag 17.august
September
Oktober Høstferie: uke 41 (f.o.m. mandag 10.oktober t.o.m. fredag 14.oktober)
November
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 22.desember
Januar Første skoledag etter nyttår: tirsdag 3.januar
Februar Vinterferie: uke 8 (f.o.m. mandag 20.februar t.o.m. fredag 24.februar)
Mars
April Påskeferie: f.o.m. mandag 3.april t.o.m. mandag 10.april (2.påskedag mandag 10.april)
Mai Fridager: mandag 1.mai, onsdag 17.mai, torsdag 18.mai (Kr. himmelfartsdag), fredag 19.mai, mandag 29.mai (2.pinsedag)
Juni Siste skoledag: fredag 16.juni

Fremtidige skoleruter

Skolerute 2023-2024

Skolerute 2023-2024
Måned Informasjon
August Skolestart: mandag 21. august
September
Oktober Høstferie: uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember
Januar Første skoledag etter nyttår: torsdag 4. januar
Februar Vinterferie: uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar)
Mars Påskeferie: f.o.m. mandag 25.mars t.o.m. mandag 1. april
April Fri 2. påskedag 1. april
Mai Fri 1. mai Fri 9. mai og 10. mai Fri 17. mai Fri 20. mai
Juni Siste skoledag fredag 21. juni