Koronasituasjonen

17.06.2021 10.20

Kunngjøringer

Spyling av kommunale vannledninger

Informasjon til de kommunale abonnentene med vann fra Blindevann: vi skal spyle det kommunale vannledningsnettet her i perioden 24. mai til 18. juni.

Når er spylingen?

Spylingen vil foregå fra og med uke 21 til og med uke 24 (Mandag 24. mai t.o.m. fredag 18. juni.)

Første uka vil spyling skje mellom kl. 21–6. De øvrige ukene vil spyling gjennomføres på dagtid mellom kl. 7.30-15.

Hvilke konsekvenser har spylingen?

Under spylingen vil det bli varierende vanntrykk og enkelte abonnenter i høyereliggende områder kan i kortere tidsrom miste vanntrykket helt. Under - og etter arbeidet vil vannet kunne bli misfarget / brunt.

Hvorfor spyler vi?

Rutinemessig spyling av ledningsnettet er pålagt av kontrollerende myndigheter og er nødvendig for å opprettholde en kvalitetsmessig god og sikker vannforsyning, og vi håper den enkelt abonnent viser forståelse for de ulemper spylingen vil medføre.

Spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt med vann- og avløpsvakt, på tlf. 911 67 431

Til toppen