Spyling av kommunale vannledninger

Informasjon til de kommunale abonnentene med vann fra Blindevann: vi skal spyle det kommunale vannledningsnettet her i perioden mandag 29. mai til fredag 30. juni.

Når er spylingen?

Spylingen vil foregå fra og med uke 22 til og med uke 26 (Mandag 29. mai til fredag 30. juni.)

Spyling skjer fortrinnsvis mellom kl. 7.30 og kl. 15, men også noen netter.

Hvilke konsekvenser har spylingen?

Under spylingen vil det bli varierende vanntrykk og enkelte abonnenter i høyereliggende områder kan i kortere tidsrom miste vanntrykket helt. Under - og etter arbeidet vil vannet kunne bli misfarget / brunt.

Hvorfor spyler vi?

Rutinemessig spyling av ledningsnettet er pålagt av kontrollerende myndigheter og er nødvendig for å opprettholde en kvalitetsmessig god og sikker vannforsyning, og vi håper den enkelt abonnent viser forståelse for de ulemper spylingen vil medføre.

Spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt med vann- og avløpsvakt, på tlf. 911 67 431