Om kultur og fritid

Virksomhet kultur og fritid består av:

 • Bibliotekene i Holmestrand, Hof og Sande – med ca. 10 ansatte
 • Kulturskolen med undervisning i Holmestrand, Hof og Sande – med ca. 25 ansatte
 • Fritidsklubbene i Sande, Holmestrand og Hof – med 5 ansatte
 • Frivilligsentralene i Sande, Holmestrand og Hof – med 3 ansatte
 • Kulturkontoret med hovedbasen på rådhuset – med 7 ansatte

Kulturkontoret har ansvar for:

 • Samarbeid med lag og foreninger for å få til et godt fritidstilbud for alle innbyggere, ofte gjennom Holmestrand Kulturråd og Holmestrand Idrettsråd
 • Samarbeid med idretten om gode idrettsarenaer.
 • Tilrettelegging og skilting av turstier og friluftslivsområder.
 • Veiledning om og behandling av spillemiddelsøknader til idretts-, nærmiljø- og kulturanlegg.
 • Tildeling av tilskuddsmidler til lag og foreninger til kultur- og idrettsformål.
 • Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris
 • Registrering og forvaltning av kulturarv og kulturminner.
 • Biorama, Holmestrands kulturhus med ca. 400 sitteplasser og en stor scene. Kulturkontoret leier ut Biorama til lag og foreninger og til profesjonelle, men har også arrangementer i egen regi.  
 • Utleie av kommunale lokaler til lag og foreninger og andre.
 • Lyd- og lysteknikk til arrangementer.
 • Den kulturelle skolesekken, i samarbeid med grunnskolene: profesjonelle konserter, forestillinger, utstillinger og workshops for elevene.
 • Den kulturelle spaserstokken, i samarbeid med aktivitetssentre og institusjonene: profesjonelle konserter og forestillinger tilrettelagt for eldre.
 • Markedsføring av aktiviteter og arrangementer gjennom hjemmesider og sosiale medier.

De ansatte på kultur er tilgjengelig og åpent for spørsmål og samarbeid på det meste. Det er bare å sende en e-post eller ta en telefon og du får en hyggelig prat og hjelp.

Hva er kultur?

Begrepet ”Kultur” brukes i forskjellige betydninger:

 • De ulike kunstuttrykkene musikk, dans, drama/teater, billedkunst eller visuell kunst og litteratur.
 • I litt videre forstand omfatter kultur i tillegg til kunstuttrykkene kulturarv og kulturminner.
 • Den offentlige forvaltningen har innlemmet idrett og friluftsliv og barn og ungdomsarbeid i det utvidete kulturbegrepet.

Kultur blir ofte sett som ”limet i samfunnet”. Kultur har mange muligheter for å binde mennesker sammen, forsterker tilhørighet til folk og steder og gir meningsfulle fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. Ved å legge til rette for, stimulere og initiere til et rikt og mangfoldig kulturliv i kommunen gis innbyggerne mulighet til å utvikle seg flersidig, utdanne seg og reflektere over samfunnet vi lever 

Gir familier mulighet

Kulturtilbud gir også familier mulighet til å oppleve ting sammen: å se forestillinger, å gå turer i marka, å lære mer om historien på museer osv. Et godt kulturtilbud gjør en kommune til et attraktivt sted å bo og kan bidra til by- og stedsutvikling. Kulturlivet utgjør i tillegg en nødvendig infrastruktur for demokrati og ytringsfrihet.

Mangfold i kulturlivet

Å styrke mangfoldet i kulturlivet innebærer derfor en styrking av demokratiet. Kulturtilbudet har stor betydning for hver av oss som kilder til kunnskap og samfunnsforståelse. Gjennom å delta i kulturaktiviteter tilegner vi oss en ytringskompetanse som gir grunnlag for deltakelse i samfunnslivet. 

Følg Kulturkontoret på Facebook