1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Om kulturavdelingen

Om kulturavdelingen

Virksomhet kultur består av:

 • Bibliotekene i Holmestrand, Hof og Sande – med ca. 10 ansatte
 • Kulturskolen med undervisning i Holmestrand, Hof og Sande – med ca. 25 ansatte
 • Ungdomsklubbene i Sande, Holmestrand og Hof – med 5 ansatte
 • Frivilligsentralene i Sande, Holmestrand og Hof – med 3 ansatte
 • Kulturkontoret med hovedbasen i Backergården – med 7 ansatte

Kulturkontoret har ansvar for:

 • Samarbeid med lag og foreninger for å få til et godt fritidstilbud for alle innbyggere, ofte gjennom Holmestrand Kulturråd og Holmestrand Idrettsråd
 • Samarbeid med idretten om gode idrettsarenaer.
 • Tilrettelegging og skilting av turstier og friluftslivsområder.
 • Veiledning om og behandling av spillemiddelsøknader til idretts-, nærmiljø- og kulturanlegg.
 • Tildeling av tilskuddsmidler til lag og foreninger til kultur- og idrettsformål.
 • Kultur- og Frivillighetspris
 • Registrering og forvaltning av kulturarv og kulturminner.
 • Biorama, Holmestrands kulturhus med ca. 400 sitteplasser og en stor scene. Kulturkontoret leier ut Biorama til lag og foreninger og til profesjonelle, men har også arrangementer i egen regi.  
 • Utleie av kommunale lokaler til lag og foreninger og andre.
 • Lyd- og lysteknikk til arrangementer.
 • Den kulturelle skolesekken, i samarbeid med grunnskolene: profesjonelle konserter, forestillinger, utstillinger og workshops for elevene.
 • Den kulturelle spaserstokken, i samarbeid med aktivitetssentre og institusjonene: profesjonelle konserter og forestillinger tilrettelagt for eldre.
 • Markedsføring av aktiviteter og arrangementer gjennom hjemmesider og sosiale medier.

De ansatte på kultur er tilgjengelig og åpent for spørsmål og samarbeid på det meste. Det er bare å sende en e-post eller ta en telefon og du får en hyggelig prat og hjelp.

Hva er kultur?

Begrepet ”Kultur” brukes i forskjellige betydninger:

 • De ulike kunstuttrykkene musikk, dans, drama/teater, billedkunst eller visuell kunst og litteratur.
 • I litt videre forstand omfatter kultur i tillegg til kunstuttrykkene kulturarv og kulturminner.
 • Den offentlige forvaltningen har innlemmet idrett og friluftsliv og barn og ungdomsarbeid i det utvidete kulturbegrepet.

Kultur blir ofte sett som ”limet i samfunnet”. Kultur har mange muligheter for å binde mennesker sammen, forsterker tilhørighet til folk og steder og gir meningsfulle fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. Ved å legge til rette for, stimulere og initiere til et rikt og mangfoldig kulturliv i kommunen gis innbyggerne mulighet til å utvikle seg flersidig, utdanne seg og reflektere over samfunnet vi lever 

Gir familier mulighet

Kulturtilbud gir også familier mulighet til å oppleve ting sammen: å se forestillinger, å gå turer i marka, å lære mer om historien på museer osv. Et godt kulturtilbud gjør en kommune til et attraktivt sted å bo og kan bidra til by- og stedsutvikling. Kulturlivet utgjør i tillegg en nødvendig infrastruktur for demokrati og ytringsfrihet.

Mangfold i kulturlivet

Å styrke mangfoldet i kulturlivet innebærer derfor en styrking av demokratiet. Kulturtilbudet har stor betydning for hver av oss som kilder til kunnskap og samfunnsforståelse. Gjennom å delta i kulturaktiviteter tilegner vi oss en ytringskompetanse som gir grunnlag for deltakelse i samfunnslivet. 

Kulturkontorets facebookside

Til toppen