Om byggesak

Om byggesak

Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker.

  • Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss.

Alle henvendelser om byggesaker kan skje mandag eller torsdag mellom kl.12.00 – 15.00 og på telefon 481 86 044 eller postmottak@holmestrand.kommune.no   

Besøk byggesak

Byggesak sitter i Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold. 

Vi ønsker at besøk avtales på forhånd. Kontakt oss på telefon eller epost for å gjøre en avtale:

Byggesak tlf. 481 86 044
Mandag eller torsdag kl. 12.00 - 15.00

Byggesøknader og nye dokumenter i pågående byggesaker skal sendes postmottak@holmestrand.kommune.no 

Har du generelle spørsmål eller trenger veiledning knyttet til byggesak, kan dette sendes direkte til byggesaksveileder@holmestrand.kommune.no   

Til toppen