Landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Holmestrand er lokalisert i det tidligere rådhuset i Sande. Det er for tiden tre personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder.

Kine Fliflet (tjenesteleder)

Kine er tjenesteleder på landbrukskontoret. Hun er utdannet i skogfag ved NMBU. Kine startet i Holmestrand kommune som skogbruksrådgiver i oktober 2021. Hun har har tidligere jobbet som rådgiver i enhet skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet. 

Dag Erik Arnesen

Dag Erik er er utdannet agrotekniker med tilleggsutdannelse innen natur- og miljøvernfag samt innen fiskeri og akvakultur. Dag Erik har jobbet som landbruksrådgiver hos oss siden november 2018. Han har også jobbet som landbruksrådgiver i Aure kommune.

Susanne Borgersen

Susanne er utdannet agronom med bachelor i agronomi ved Høgskolen i Innlandet. Hun startet som landbruksrådgiver i Holmestrand kommune i juni 2023. 

Hvem har ansvar for hva?

Landbrukskontoret
Oppgave Holmestrand Sande
Jordbrukssaker Dag Erik Arnesen Susanne Borgsersen
Skogbrukssaker Kine Fliflet Kine Fliflet
Konsesjonssaker Dag Erik Arnesen og Kine Fliflet Susanne Borgersen og Kine Fliflet
Saker til Innovasjon Norge Dag Erik Arnesen Susanne Borgersen
Viltforvaltning Kine Fliflet Kine Fliflet
Jegerprøve Kine Fliflet Kine Fliflet
Fiskeforvaltning Kine Fliflet Kine Fliflet
Kommuneskog Kine Fliflet Kine Fliflet

Kontakt

For å være sikker på å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd. Se kontaktinfo nedenfor.