Landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Holmestrand er lokalisert i det tidligere rådhuset i Sande. Det er fire personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder.

Bjørn Elnan (tjenestekoordinator)

Bjørn er tjenestekoordinator på landbrukskontoret. Bjørn har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning og har vært ansatt i Sande kommune siden 1988. 

Dag Erik Arnesen

Dag Erik er er utdannet agrotekniker med tilleggsutdannelse innen natur- og miljøvernfag samt innen fiskeri og akvakultur. Dag Erik kommer fra stilling som landbruksrådgiver i Aure kommune og startet i jobben som landbruksrådgiver her hos oss i november 2018.

Kine Fliflet 

Kine er utdannet i skogfag ved NMBU. Hun kommer fra stilling som rådgiver i enhet skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet. Kine startet i Holmestrand kommune i oktober 2021. 

Susanne Borgersen

Susanne er utdannet agronom med en bachelor i agronomi ved Høgskolen i Innlandet. Hun startet i Holmestrand kommune i juni 2023. 

Hvem har ansvar for hva?

Landbrukskontoret
Oppgave Holmestrand Sande
Jordbrukssaker Dag Erik Arnesen Susanne Borgsersen
Skogbrukssaker Kine Fliflet Bjørn Elnan
Konsesjonssaker Dag Erik Arnesen og Bjørn Elnan Susanne Borgersen og Bjørn Elnan
Saker til Innovasjon Norge Dag Erik Arnesen Susanne Borgersen
Viltforvaltning Kine Fliflet Bjørn Elnan
Jegerprøve Kine Fliflet Kine Fliflet
Fiskeforvaltning Bjørn Elnan Bjørn Elnan
Kommuneskog Bjørn Elnan Bjørn Elnan

Kontakt

For å være sikker på å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd. Se kontaktinfo nedenfor.