Strategi og virksomhetsstyring

Strategi og virksomhetsstyring er ett av fire programområder i Holmestrand kommune.

Strategi og virksomhetsstyring omfatter områdene strategi og utvikling, styring og analyse samt digitalisering.

Programområdet består av:

 • Politisk sekretariat
 • Styring og analyse
  • Budsjettavdeling
  • Regnskapsavdeling
  • Lønnsavdeling
  • Eiendomsskatt
  • Anskaffelser/internkontroll
 • Digitalisering
  • Dokumentsenteret

Slik ser kommuneorganisasjonen ut