Første månedlige faktura for eiendomsgebyr sendes ut

Første månedlige faktura for eiendomsgebyr sendes ut

Faktura for eiendomsgebyr (tidligere kommunale avgifter) sendes ut i månedsskiftet mars/april, og gjelder for april. Den får du om du eier en bolig, fritidsbolig, eller næringsbygg i Holmestrand kommune. Fakturaen dekker vann og avløp dersom eiendommen din er tilknyttet offentlig nett, renovasjon for private husholdninger, feiing og tilsyn samt eiendomsskatt for de som har det.

Delen av eiendomsgebyret som ikke er eiendomsskatt beregnes etter selvkostprinsippet; at avgiften som hentes inn fra husholdningene skal dekke de reelle kostnadene kommunen har ved å levere tjenestene.

Det er kommunestyret som i behandlingen av kommunens budsjett i desember som vedtar hvor høye gebyrene skal være. Se oversikt over hva eiendomsgebyr koster, og økningen i 2023.

Månedlig faktura er standard

Perioden skal stå på fakturaen, og fakturaen som sendes ut nå gjelder for april, med forfall 20. april. 

Kommunalt eiendomsgebyr sendes ut fra nå ut månedlig med forfall den 20. hver måned. Les mer om månedlig faktura

Fakta om gebyr for vann og avløp

Vann og avløp er helt grunnleggende for et fungerende samfunn. Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett er abonnenter, og får en faktura for vann- og avløpsgebyret. Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes 100 prosent gjennom gebyrene til abonnentene. Det har blitt store økninger i driftskostnader det siste året. Økte prisene for innkjøp av energi, drivstoff, vann, kjemikalier og økte kapitalkostnader er de største årsakene for økte vann- og avløpsgebyr i 2023. Les mer om hva gebyr for vann og avløp dekker 

Fakta for eiendomsskatt

Kommunestyret har redusert bunnfradraget fra 950 000 til 500 000. Det betyr at flere eiendommer som tidligere ikke hadde, nå vil få eiendomsskatt. Noen verdigrunnlag endres, og skattesatsen for 2023 er 3 promille, som innebærer en økning fra 2022 da satsen var 2 promille. Dette betyr at flere eiendommer som tidligere ikke hadde, nå vil få eiendomsskatt, og at eiendomsskatten øker. Les mer om eiendomsskatt

Eiendomsskatt hadde tidligere en egen faktura. Fra og med 4. termin i 2022 har vi samlet alt på en faktura. 

Hvordan sender vi ut fakturaen?

Faktura sendes kun i den kanalen som du selv åpner for, eksempelvis Avtalegiro, eFaktura, Vipps eFaktura eller papirutgave i post.

  • Avtalegiro eller eFaktura er beste alternativ. Det oppfordres til at alle inngår slik avtale i sin bank.
  • Om du derimot hverken har avtalegiro eller eFakturaavtale vil fakturaen blir sendt i posten.

Har du avtalegiro men får fakturaen i posten?

Det skjer fordi grensen for beløpet på en faktura du har satt i banken er lavere enn beløpet på fakturaen. Sjekk grensen du har satt for beløp, og justér den høyere ved behov, så vil neste faktura gå som normalt.

Vil du utsette betalingen?

Du får oversikt over dine fakturaer og kan utsette betalingen via Min side. Logg deg inn med ID-porten. Utsettelsen kan maks legges inn med 14 dager etter forfall.  Ønskes det utsettelser utover dette, må du ta kontakt med oss.

Har du spørsmål?

Kontakt oss her:
Postmottak@holmestrand.kommune.no
Tlf. 33 05 95 00

Til toppen