Fakta om gebyr for vann og avløp

Vann og avløp er helt grunnleggende for et fungerende samfunn. Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett er abonnenter, og får en faktura for vann- og avløpsgebyret. Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes 100 prosent gjennom gebyrene til abonnentene. 

Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer hvert år. Kommunestyret fastsetter hvor store gebyrene skal være. Hvis tjenesten har overskudd ett år, skal avgiftene settes ned. Prisene finner du her

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark
Les abonnementsvilkår

Vann- og avløpsgebyr betales enten etter målt eller stipulert forbruk.

Stipulert forbruk

Forbruk kan beregnes etter bruksareal på boligen slik at bruksarealet avgjør hvor mange m3 (kubikk) du må betale for. Boliger er delt i to arealgrupper:

  • Under 70 kvadratmeter: betaler for et stipulert forbruk på 175 m3
  • Over 70 kvadratmeter:  betaler for et stipulert forbruk på 225 m3

I tillegg til prisene i listen over, betaler arealabonnenter et fastgebyr. Dette er en grunnpris som reguleres hvert år.

Hvis du betaler for stipulert forbruk, har du rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk. Vannmåleren bekostes av kommunen hvis den skal brukes til beregning av årsgebyr. Installasjonen må du som abonnent betale selv.

Målt forbruk

Du må ha installert måler for å kunne betale etter målt forbruk. Da betaler du for det antall m3 som måleren viser at du faktisk har brukt. I tillegg kommer fastgebyr pr. boenhet. Dette er en grunnpris som reguleres hvert år.

Boliger med vannmåler

Boliger med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk, og vannmålere leses av en gang i året med frist 31. desember.

Boliger uten vannmåler

For eiendom der det ikke er installert vannmåler beregnes det et stipulert forbruk med utgangspunkt i boligarealet.

Spørsmål og svar om gebyr

Gebyrforskrift 

Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan.

Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer. Kommunestyret fastsetter størrelsen på VA-gebyrene i forbindelse med behandlingen av budsjettet. 

Priser og regler

Gebyrene består av tilknytningsgebyr og årsgebyr. Tilknytningsgebyret er en engangsgebyr.

Prisliste for vann og avløpsgebyr