Informasjonsbrev om din eiendomsskatt er sendt ut

I disse dager sender vi ut skatteseddel til de som skal betale eiendomsskatt i 2024. 

Her fremgår grunnlaget, utregningen av skatten, og annen viktig informasjon. Grunnlaget for boliger tilsvarer skatteetatens beregnede boligverdi. For boliger de slik verdi mangler - samt for fritidsboliger og tomter - benyttes kommunens egen takst. Når det gjelder den påfølgende skatteberegningen, så er denne lik for alle eiendomsskattebetalere.

Du mottar brevet digitalt. Brevet er sendt gjennom løsningen KS SvarUt. Om ikke brevet åpnes vil det komme fysisk i posten. Du trenger ikke gjøre noe med brevet, men les det gjerne nøye. Øvrig informasjon om eiendomsskatt finner du på kommunens hjemmeside.

Eiendomsskatten faktureres månedlig sammen med evt. eiendomsgebyr på eiendommen (vann, avløp, renovasjon osv). Første faktura sendes ut mandag 8. januar.

Om brevet som sendes ut

Du mottar brevet digitalt, på den digitale plattformen du har valgt. Om ikke brevet åpnes vil det komme fysisk i posten.

Les mer om eiendomsskatt

Les mer om kommunalt eiendomsgebyr 

Spørsmål om eiendomsskatt? Kontakt oss