Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Aktuelt

Velkommen til innbyggermøte med korona som tema

Ordfører Elin Gran Weggesrud inviterer innbyggere i Holmestrand kommune til et digitalt innbyggermøte hvor korona er tema.

Lille Aronas Bumblys ble innbygger 25 000

Nydelige baby Aronas ble Holmestrand kommunes innbygger nummer 25 000.

Eldre mann ute i skogen

Frisklivssentralen etablerer i samarbeid med Frivillighetssentralene og turistforeningen «Vi møtes ute» - et aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre. Nå trenger vi frivillige til prosjektet.

Bra mat for bra helse er et kurs for deg som kan ha nytte av å gjøre endringer i kostholdet. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

 

Kurs i offentlige anskaffelser

 I februar inviterte Holmestrand kommune små og store næringsaktører i kommunen til et kurs i offentlige anbudsprosesser.

Kommunen gjennomfører forsterkede smittesporings-tiltak, både når det gjelder karantenesetting og testing

En innbygger i Holmestrand kommune har fått påvist den britiske mutasjonen av koronaviruset.

UKM står for døra og ungdommer oppfordres igjen om å dele med andre det de er opptatt av i fritida. Gratis filmverksted i vinterferien, sy sammen et flott digitalt show, opptredener og workshops resten av året er tilbudet for i UKM Holmestrand for alle mellom 13 og 20 år.

En elev ved Botne skole fikk påvist covid-19 torsdag 11. februar.

 

Elin Gran Weggesrud

 Vaksinering er løsningen på pandemien.
- Snart vil vaksinerte beboere ved våre sykehjem kunne gi og få en klem, sier ordfører i Holmestrand kommune Elin Gran Weggesrud, noe hun synes er en hyggelig nyhet.

Eldre mann ute i skogen

Frisklivssentralen har i samarbeid med Frivillighetssentralene og turistforeningen fått innvilget et tilskudd fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på 50 000 kr til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre i 2021.

Til toppen