Aktuelt

Kommuneplanlegger Håkon Randal med et av FNs bærekraftsmål

Nå kan du, gjennom en nyutviklet kartløsning - se alle innspillene som har kommet inn til ny arealplan.

Hold av datoen: lørdag 10. september

Er du litt interessert i kaninhopping, fotografering, eller bridge? 10. september markerer vi frivillighetens år i Holmestrand kommune, og inviterer til en morsom torgdag for alle innbyggere og frivillige. Bli kjent med ulike aktiviteter og frivillig arbeid, og delta i generasjonslekene!

bilde Christine Meyer med band

Rett etter sommerferien sparkes kulturhøsten i gang, først med årets heisoppgangskonsert fredag, 12. august, etterfulgt av en klassisk konsert på Biorama søndag 14. august. Ta en titt på noen av høstens godbiter her!

Kirkegata med historiske hus i Holmestrand

3.-11. september markerer vi Kulturminnedagene i Holmestrand kommune. Ni foreninger, Vestfoldmuseene og Kulturkontoret jobber sammen for å arrangere åtte dager med kulturhistorisk innhold til glede for folk i alle aldre.

Strand med mennesker på sommeren

Miljørettet helsevern i Vestfold har tatt badevannsprøver i Holmestrand kommune for juli. Alle prøvene, med unntak av en - er kategorisert i klasse ”God kvalitet”. Ved Hillestadvannet frarådes bading på grunn av oppblomstring av blågrønnalger. 

Innsiden av Smørsteintunnelen

Det er løsnet steiner inne i tunnelen.

Annonse for kommunedirektør

Strategisk, strukturert og synlig kommunedirektør som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav!

Bilde av mann med en punktert fotball i hånden

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Espen Kristoffer Jensen i Holmestrand kommune viser Kaia Ross Lind fra Vesar hvordan en lett kan melde inn funn av villfylling via vårt digitale skjema

Vi er opptatt av å ha god kunnskap om miljøtilstanden og forsøpling i kommunen. Kommunen mottar til tider enkelthenvendelser om ulovlige avfallsplasser også kalt «villfyllinger». Vi ønsker derfor å få mer kunnskap om omfanget av dette i kommunen.

Monica Skytte Kristoffersen

– Nyt sola, men unngå å bli solbrent! sier Monica Skytte Kristoffersen, folkehelserådgiver i Holmestrand kommune. Hun minner om at solkremen må være en naturlig følgesvenn gjennom sommeren, både for barn og voksne.

Til toppen