Aktuelt

 Bra mat for bedre helse er et kurs for deg som kan ha nytte av å gjøre endringer i kostholdet. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

 

Kommunen har egen tilskuddsordning og avtale med tilskuddsportalen. Vi ønsker alle lag, foreninger og interesserte velkommen til informasjonsmøte om mulighetene for å finne støtte til ditt prosjekt.

Innbyggere i Holmestrand kommune har nå en ny mulighet til å få svar på spørsmål man har om kommunale forhold. «Åpen post» innføres i den nye kommunen, og er på begynnelsen av hvert kommunestyremøte.

 

Kommunale og private barnehager har ledige barnehageplasser fra 1. august 2020. Barn som allerede har plass, beholder denne. Andre må søke barnehageplass før 1. mars.

Prosjektet Krutt skal øke livskvalitet og motvirke ensomhet og psykisk stress hos barn og ungdom i Sandeområdet. Nå kan lag, foreninger, FAU/KFU, og private søke om tilskudd/bidrag til å starte opp aktiviteter. 

 

Onsdag 29. januar ble den nye utgaven av FrivilligAktiv lansert på biblioteket.

Mona Pettersen vil være konstituert som kommunalsjef for helse og velferd frem til 01.09.2020.

 Holmestrand kommune følger med i utviklingen av Koronavirussykdommen. Folkehelseinstituttet har opprettet en temaside som inneholder råd og informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) (2019-nCoV). 

 

Det digitale veiledningstilbudet Digihjelp er nå lansert og er godt i gang på alle de tre bibliotekene i Holmestrand kommune. 

 Fra nyttår overtok Kemneren i Drammen skatteoppkreverfunksjonen for Holmestrand.