Jobbe i Holmestrand kommune – ansatte er vår viktigste ressurs

Kommunen tilbyr mange ulike tjenester rundt de viktigste rammene av innbyggernes liv og ivaretar mange viktige samfunnsoppgaver, interesser og samhandlingsdimensjoner.

Ledige stillinger i Holmestrand kommune

Vi har til enhver tid spennende stillinger i kommunen.

Se ledige stillinger her

Til beste for innbyggerne

Kommunens målsetning er å utvikle en god organisasjon som tiltrekker seg kompetente medarbeidere, fremme nærvær og godt arbeidsmiljø, samt utvikle god ledelse, godt medarbeiderskap og den gode organisasjonen til beste for innbyggerne.

Samspillet mellom menneskene i en organisasjon har en dominerende innflytelse på utviklingen av medarbeider- og brukertilfredshet. En grunnleggende forutsetning for at det skal være mulig å skape en forventet brukertilfredshet er at menneskene i organisasjonen trives, utvikler seg og føler seg verdsatt. Kommunens ledelse skal preges av mestringsorientert ledelse.

Teknologi og digitale løsninger

Bruk av teknologi og digitale løsninger er gjeldende også innenfor kommunale tjenester. Målet er å løse oppgaver på en ny og mer effektiv måte. Dette skal likevel ikke gå på bekostning av brukerens behov eller av opplevelsen av omsorg eller «de varme hendene». Dette vil imidlertid kreve ny og oppdatert kompetanse og bidrar til en spennende arbeidsplass.

Man må være villig til å endre seg og til å lære nye ting underveis. Det vet vi blir viktig. Vi vet også at vi kommer til å finne nye måter å jobbe sammen på: at vi kommer til å jobbe mer på tvers og mer i team. Dessuten vil det i framtida, uavhengig av yrke, være fokus på digitalisering, integrering og klima og miljø. Samtidig vil det fortsatt være stort behov for folk til å jobbe med barn og unge og pleie og omsorg, selv om arbeidsmåten vil bli annerledes. 

Vår viktigste ressurs

Medarbeiderne er Holmestrand kommunes viktigste ressurs, stikkord for satsingen er positivitet, innovasjon og samhold. Målet er å skape stolthet og begeistring over å jobbe i Holmestrand kommune.

Kommunen vil utvikle og implementere et introduksjonsprogram for nyansatte. I tillegg til informasjon om egen arbeidsplass skal man bli introdusert for kommunen som helhet. Det vil legges et løp med felles kvartalsvise samlinger det første året man arbeider i kommunen. I tillegg vil KS-læring tas i bruk som digital læringsarena.

Lærlinger

Ønsker du å bli lærling i Holmestrand kommune? Ta kontakt med Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold www.okosvestfold.no

Hvorfor velge kommunen?

  • I kommunen har du gode muligheter til å praktisere faget ditt i gode fagmiljøer.
  • Som kommunalt ansatt har du gunstige pensjonsordninger og forsikringer gjennom enten KLP (Kommunal Landspensjonskasse) eller SPK (Statens Pensjonskasse).