Kurs "Et demensvennlig samfunn i Holmestrand"

Holmestrand kommune har signert avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse og jobber med å utvikle kommunen til et demensvennlig samfunn. Nå tilbyr vi kurset «Et mer demensvennlig samfunn» for bedrifter.

Bedre hverdag for personer med demens

Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Gjennom at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med sykdommen og resultatet er et vennligere samfunn for alle.

I dag lever over 100 000 nordmenn med en demenssykdom og mange av disse bor fortsatt hjemme. Kampanjen retter seg ikke til innholdet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men til alle som kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens.

Hva handler kurset om

Vil du og din bedrift delta på kurset «Et mer demensvennlig samfunn»?

Kurset går ut på å spre kunnskap blant ansatte i ulike yrkesgrupper som for eksempel i butikker, banker, apotek, transport, osv. om hva demens er og hvordan gi god service til personer med demens. På den måten kan det bidra til at det blir lettere for personer med demens å utføre vanlige hverdagsaktiviteter. Som for eksempel å handle, bruke offentlig transport, gå til frisøren, handle på apoteket, ta taxi, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter f.eks. bibliotek, kino og konserter.

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, Holmestrand kommune, frivillige lag og foreninger og næringslivet, og tar sikte på å tilrettelegge lokalmiljøet slik at også personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter.

  • Kursets varighet er 1,5 time
  • Det anbefales at det er flere fra samme bedrift/arbeidsplass som deltar på en av kursdagene

Kursplan for et demensvennlig samfunn

Kursplan for et demensvennlig samfunn
Sted Dato Tidspunkt
Prestegården i Sande 24., og 25. oktober 12 - 13.30
Biblioteket i Holmestrand 17., 31. oktober og 1. november 18 - 19.30

Vil du delta på kurset?

Du melder deg på ved å ringe Innbyggerservice eller ved å sende e-post til virksomhetsleder Unn Klausen Dinga.