«Leve hele livet» – en kvalitetsreform for eldre

«Leve hele livet» – en kvalitetsreform for eldre

Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. - Klikk for stort bildeMålet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Holmestrand kommune/Pexels/No Isolation

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, og støtte pårørende. I vår kommune jobbes det med en rekke tiltak for å skape en aldersvennlig kommune.

Hva er «Leve hele livet»?

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» følges opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet lengre. «Leve hele livet» handler om de fem innsatsområdene: aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene for eldre.

Les om Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

Egen «Leve hele livet»-koordinator

Holmestrand kommune har en egen «Leve hele livet»-koordinator, Karoline Skaara. Skaara er utdannet fra kultur og pedagogikk, medisin, idrettsernæring og folkehelse, og har jobbet mye med ernæringsproblematikk for eldre. Vår koordinator holder foredrag, koordinerer ulike tiltak, og møter lag og foreninger, og brukere av aktivitetssentrene og sykehjemmene. Hun er også en del av kommunens egen ressursgruppe for Leve hele livet-arbeidet.

Ansvarsområdet til koordinatorrollen er:

 • Være nøkkelperson og pådriver for «Leve hele livet»-arbeidet i kommunen
 • Bidra inn i ressursgruppen, ulike delprosjekter og utvikling av ny samfunnsdel
 • Ha oversikt over relevante kommunale og private aktiviteter og tiltak, som er i tråd med «Leve hele livet»- reformen
 • Videreutvikle frivillighetsarbeidet knyttet til tjenesteområder og virksomheter i kommunens programområde Helse og velferd
 • Initiere tverrsektorielt samarbeid og etablere strukturer for dette i virksomhetene
 • Etablere ulike bidrag og aktiviteter i samarbeid med eksterne aktører
 • Bidra i samskapingsprosesser knyttet til sosialt entreprenørskap
 • Søke om tilskudd til å lede prosjekter
 • Delta i, og være representant for kommunen i relevante regionale og nasjonale nettverk
 • Være oppdatert innen fagområdet

 

Ordfører Elin Gran Weggesrud, leder i eldrerådet Arild Arnesen, musiker Yngve Fritjof Kristiansen og leve hele livet-koordinator Karoline Skaara under markeringen av eldredagen 1. oktober - Klikk for stort bildeOrdfører Elin Gran Weggesrud, leder i eldrerådet Arild Arnesen, musiker Yngve Fritjof Kristiansen og leve hele livet-koordinator Karoline Skaara under markeringen av eldredagen 1. oktober Holmestrand kommune

 - Karoline har et stort hjerte for det hun jobber med, og jeg er imponert over hennes relevante og spennende bakgrunn og utdanning, sier Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune.

 

Hva kan bidra til å «Leve hele livet»?

KOMP – hold kontakten med nære og kjære

Ett av tiltakene som er knyttet til reformarbeidet er samarbeidsprosjektet «Vær nær», mellom kommunen og No Isolation. Tiltaket fikk økonomisk støtte av Statsforvalteren, og tilbyr gratis utlån av KOMP-skjermer, til hjemmeboende eldre med liten eller ingen digital kompetanse. KOMP er et kommunikasjonsverktøy som kobler analoge seniorer sammen med sine mer digitale familie og venner. Gjennom en app på telefonen kan familie og venner sende meldinger, bilder eller videoanrop til brukerens skjerm. KOMP lånes på samme måte som bøker, med et lånekort, gjennom bibliotekene.
Kontakt bibliotekene for å låne en KOMP

Eldre ut på middag ble en suksess i 2021

I samarbeid med næringsliv og pensjonistforeninger kommunen, kunne eldre hjemmeboende over 65 år høsten 2021 få gratis middag på et lokalt spisested. Tilbudet ble veldig populært, med ca 1000 deltagere.

Noe av det som skjedde i 2022

I 2022 ble arbeidet opp mot kommuneplanens samfunnsdel være viktig, for å sikre et aldersvennlig kommune gjennom kommunens viktigste plan – kommuneplanen. I 2021 ble KOMP lansert, en brukervennlig og gratis måte for eldre å holde kontakten med sine nære og kjære på. Arbeidet med å synliggjøre tilbudet fortsetter i 2022. "Hva er viktig for deg?" Dette spørsmålet er viktig å spørre brukere og innbyggere om, og et aktuelt spørsmål i Leve hele livet- reformen. Leve hele livet vil også knyttes opp til frivillighetens år 2022 med tiltak. 

Følg leve hele livet på Instagram

Vi ønsker å synliggjøre alt det gode arbeidet som gjøres i tråd med Leve hele livet-reformen i kommunen. I anledning Eldredagen 1. oktober 2021, der tema var «digitalisering», ble instagramkontoen levehelelivetholmestrand lansert. Følg den, og få med deg små og store hverdagsglimt knyttet til reformarbeidet.

Til toppen