Parkering med p-skive innføres i Sande sentrum

Det innføres skiveparkering på parkeringsplasser i Sande sentrum i 2023.

Parkeringsplassene som får skiveparkering er: 

 • Fila 
 • Torvet med innkjøring fra Fila 
 • Torvet med innkjøring fra Revåveien
 • Parkeringsplassen ved Bergbakken.
   

Parkeringsskiven skal plasseres eller legges godt synlig bak frontruten. 

Alternativ til parkeringsskive (p-skive) er å legge en lapp med ankomsttid godt synlig i frontruten.  Arbeidet med omskilting av de aktuelle plassene startet i uke 43. Håndheving starter med en myk overgang når skiltene er satt opp. 

Om parkering med p-skive

På steder regulert med skiveparkering gjelder følgende:

 • Parkering er tillatt i den tid som vises på underskiltet, med p-skive eller annen dokumentasjon.
 • P-skiven/annen dokumentasjon skal vise det tidspunktet kjøretøyet ble parkert (ankomsttid).
 • Uten p-skive eller annen dokumentasjon som viser ankomsttid, er det ikke tillatt å parkere på stedet. 
 • Senest når p-tid utløper må kjøretøyet fjernes fra gaten den står parkert i.
   

På skiltene er det oppgitt innenfor hvilke klokkeslett reguleringen gjelder for. Parkerer du innenfor denne tiden må ankomsttid oppgis. Parkerer du før reguleringen starter, men ikke skal flytte bilen før etter at reguleringen har startet, oppgir du den tiden reguleringen starter som ankomsttid. 

Eksempel: Reguleringen starter kl. 8. Parkerer du kl. 22 på kvelden og skal stå til etter kl. 8 dagen etter, stiller du p-skiven på kl. 8.

Kommunale parkeringsplasser i Holmestrand kommune