Sommerferieaktiviteter for barn og unge

I sommerferieukene tilbyr kommunens fritidsklubber morsomme aktiviteter for barn og unge. Også foreninger, museer og biblioteket inviterer igjen til flotte ferieaktiviteter. 

Sommerferie med fritidsklubbene

Har du spørsmål om fritidsklubbens aktiviteter?

Ta kontakt med Solveig Sunnarvik og Asbjørn Langeland i fritidsklubben: Telefon 919 17 850,  
e-post: solveig.sunnarvik@holmestrand.kommune.no eller asbjorn.langeland@holmestrand.kommune.no

Sommerferie med lag og foreninger, museer og bibliotekene

Her samler vi sommerferietilbud i regi av lag, foreninger, museer og biblioteket og oppdaterer siden fortløpende. Du melder deg på direkte hos arrangøren av tilbudet.
Har din forening tilbud for barn eller barnefamilier i sommerferien? Send det inn til oss! Se kontaktinformasjon nede.

Er du en forening og savner ditt ferietilbud her på siden?

Ta kontakt med oss og vi setter det på lista: Kulturkontoret v/ Sonja Søtje-Andresen
E-post: sonja.sotje-andresen@holmestrand.kommune.no, telefon 951 16 445