Spørsmål eller bekymringer om krig?

Her har vi samlet informasjon og nyttige lenker om blant annet egenberedskap, jodtabletter, tilfluktsrom, og hvordan snakke med barn og unge om vanskelige hendelser.

Om egenberedskap

Norge er et land som for de fleste er trygt og godt, men samtidig er det ikke alle situasjoner vi kan forutse. Et eksempel er korona, som kom overraskende på oss alle.

Det å forberede seg er viktig, slik at vi står bedre rustet til å takle nye kriser. 

I en krise er det mange som trenger hjelp. Dersom en stor andel av innbyggerne i en kommune er i stand til å ta vare på seg selv, kan offentlige ressurser settes inn der behovet er størst. Derfor er det viktig at alle i samfunnet bidrar.

Alle bør derfor være kjent med hva man kan gjøre for å klare seg selv i noen dager.

Les mer om egenberedskap

Spørsmål eller bekymringer om krig?