Gausetangen barnehage

Gausetangen er den eneste barnehagen i Holmestrand sentrum, under fjellet. Barnehagen er ny seksavdelings-barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Besøksadresse

Næskilds gate 2, 3080 Holmestrand

Åpningstid

6.45–17

Telefon

930 65 790

E-post

gausetangen.barnehage@holmestrand.kommune.no

Gausetangen barnehage

Kontakt avdeling

Eggeskallet: 469 41 297
Lallahumpen: 469 31 425
Dunkebekk: 469 13 846
Sikksakken: 469 35 536
Furulunden: 477 69 710
Utsikten: 905 71 090