Vedtekter for kommunale barnehager

Fastsatt av kommunestyret i Holmestrand kommune 18.05.2022 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 7.