Behov for å snakke?

Har du som barn det vanskelig hjemme, kan du ringe Alarmtelefonen døgnet rundt. Ring 116 111 eller chat med dem. Du kan også ringe oss i Barneverntjenesten på telefon 95 44 20 20 på dagtid eller til Barnevernvakta i Vestfold på ettermiddager, helger og ferier på telefon 33 31 02 03.

Om du som forelder/foresatt opplever hverdagen nå som krevende og utfordrende, kan det være godt å snakke med en annen voksen. Ring barneverntjenesten i Holmestrand kommune på telefon 95 44 20 20, så får du snakke med en ansatt som har god barnevernfaglig kompetanse. Du kan være anonym.

Barnevern

Til toppen