Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere

Flyktningehelsetjenesten tilbyr helsesamtale og helseundersøkelse til bosatte flyktninger, asylsøkere i asylmottak og familiegjenforente.

Helsesamtale tilbys alle nye bosatte flyktninger og asylsøkere

Helsesamtale tilbys alle nye bosatte flyktninger. I helsesamtalen kartlegges fysisk, psykisk, sosial helse, familiehelse og helseatferd. Vaksinasjonsstatus registreres og vaksinering tilbys etter anbefalinger fra norsk folkehelseinstitutt. Man får også tilbud om helseundersøkelse hos lege. Det henvises til tuberkulosekontroll, fastlege, tannhelsetjeneste og andre samarbeidspartnere etter behov. 

Les mer om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge på Helsenorges nettsider.

Helsetjenestene til asylsøkere i asylmottakene og bosatte flyktninger er samlet i Holmestrand by. 
Tjenesten har også et samarbeid med Voksenopplæringen og NAV Holmestrand.

Asylmottak i Holmestrand

Det ligger to asylmottak i Holmestrand kommune.
Du kan finne kontaktinformasjon til asylmottakene på nettsiden Asylmottak i Vestfold.