Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere

Flyktningehelsetjenesten tilbyr helsesamtale og helseundersøkelse til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

Flyktningehelsetjenesten skal fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. 

Helsesamtale tilbys alle nye bosatte flyktninger og asylsøkere

Helsesamtale tilbys alle nye bosatte innbyggere. Det viktigste er å knytte kontakt med familien. I helsesamtalen kartlegges fysisk, psykisk, sosial helse, familiehelse og helseatferd. Vaksinasjonsstatus registreres og vaksinering tilbys etter anbefalinger fra norsk folkehelseinstitutt. Det henvises til tuberkulosekontroll, fastlege, tannhelsetjeneste og andre samarbeidspartnere etter behov.

  • Helsesykepleier kan tilby hjembesøk.
  • Barn overføres til ordinære helsetjenester så raskt som mulig.
  • Det benyttes tolk.