1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Voksenopplæring

Voksenopplæring

Voksenopplæringen ligger i sentrum av Sande med en avdeling for spesialundervisning i Neperud allé i Holmestrand. Voksenopplæringen består av spesialundervisning, grunnskoleopplæring og norskopplæring.

Besøksadresse

Revåveien 9, 3070 Sande i Vestfold

Telefon

95 09 65 81 (Rektor)

90105215 (Skolesekretær)

E-post

kirsti.linde@holmestrand.kommune.no (Rektor)

cathrine.harestad@holmestrand.kommune.no (Skolesekretær)

Spesialundervisning

Spesialundervisningen er en rettighetsopplæring etter Opplæringsloven. 

Opplæringen følger det ordinære skoleåret som i grunnskolen.

Du kan ta kontakt med oss hele året for å få vurdert rettighetene dine, og du kan få hjelp til å søke om opplæring.

Grunnskoleopplæring

Hvis du mangler grunnskoleeksamen eller mener at du trenger mer opplæring i grunnskolefag, ta kontakt med oss eller send søknad. Du kan få opplæring i inntil fem fag: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap.

Opplæringen er gratis. 

Søknad om grunnskoleopplæring (PDF, 125 kB)

Norskopplæring

Ta kontakt med oss for norskkurs for innvandrere.

Søknadsskjema for norskopplæring (DOCX, 24 kB)

Søknadsskjema for behovsprøvet norskopplæring (DOCX, 28 kB)

Søknad om fritak

Har du tilstrekkelige kunnskaper i norsk og/eller samfunnsfag, kan du søke fritak.

Søknad om fritak
Tittel Publisert Type
Søknad om fritak fra samfunnsfag

Søknad om fritak fra samfunnsfag.pdf

07.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om fritak fra samfunnsfag.pdf
Søknad om fritak fra norsk

Søknad om fritak fra norsk.pdf

07.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om fritak fra norsk.pdf
Søknad om fritak fra norsk og samfunnsfag

Søknad om fritak fra norsk og samfunnsfag.pdf

07.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om fritak fra norsk og samfunnsfag.pdf

Refusjon for reiseutgifter

Her finner du skjema for refusjon for reiseutgifter/utlegg. Refusjonen gjelder også tog i tillegg til buss.

Refusjon for reiseutgifter (PDF, 103 kB)

Til toppen