Voksenopplæring

Voksenopplæring

Voksenopplæringen ligger i sentrum av Sande og består av spesialundervisning, grunnskoleopplæring og norskopplæring.

Besøksadresse

Revåveien 9, 3070 Sande i Vestfold

Telefon

33 78 72 54

E-post

kirsti.linde@holmestrand.kommune.no

Spesialundervisning

Spesialundervisningen er en rettighetsopplæring etter Opplæringsloven. 

Opplæringen følger det ordinære skoleåret som i grunnskolen.

Du kan ta kontakt med oss hele året for å få vurdert rettighetene dine, og du kan få hjelp til å søke om opplæring.

Søknadsskjema for spesialundervisning (PDF, 220 kB)

Grunnskoleopplæring

Hvis du mangler grunnskoleeksamen eller mener at du trenger mer opplæring i grunnskolefag, ta kontakt med oss eller send søknad. Du kan få opplæring i inntil fem fag: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnskunnskap eller RLE.

Opplæringen er gratis. 

Søknadsskjema for grunnskoleopplæring (PDF, 739 kB)

Refusjon for reiseutgifter (PDF, 578 kB)

Norskopplæring

Ta kontakt med oss for norskkurs for innvandrere.

Søknadsskjema for norskopplæring (PDF, 646 kB)

Søknadsskjema for behovsprøvet norskopplæring (PDF, 629 kB)