Jordmor og svangerskap

Er du gravid? Ved Barne- og familiesenteret i Holmestrand kommune kan du få svangerskapskontroller og oppfølging.

Alle gravide har rett til gratis oppfølging hos jordmor eller fastlege. Du kan selv velge om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon.

Svangerskapskontrollene

Den første kontrollen hos jordmor innebærer informasjon om oppfølging gjennom graviditeten, om ultralydundersøkelsen og veiledning om levevaner. Det er satt av god tid til å snakke om det mor er opptatt av.

Gjennom hele svangerskapet vil jordmor følge med på mors blodtrykk og urin for å se at hun og barnet har det bra. Jordmor vil måle veksten til barnet ved hjelp av et målebånd på utsiden av magen, lytte på fosterets hjerte og følge med på mors vekt. 

Jordmor vil snakke med mor om foreldreskap, svangerskap, fødsel og amming. Mors psykiske helse og tidligere erfaring med familieliv og parforhold er viktige temaer. 

Partner er velkommen til å være med på noen av samtalene.

Tilbud om fødselsforberedende kurs kan du finne på denne siden: Kurstilbud

Gravid og influensavaksine

Gravide i 2. og 3. trimester har økt risiko for komplikasjoner ved influensa og skal derfor tilbys influensavaksine av hensyn til egen og barnets helse. Gravide i 1.trimester som har risiko for alvorlig influensa på grunn av andre sykdommer, skal også tilbys vaksine. Les mer om gravide og influensavaksine på Folkehelseinstituttets sider

Nyttig for deg som venter barn

Gravid

Kjenn liv

Ultralyd

Spedbarn

Ammebrosjyre

Ta kontakt

Hvis du ønsker oppfølging av jordmor gjennom svangerskapet, ta kontakt med Barne- og familiesenteret.

Her finner du helsestasjonene

Holmestrand helsestasjon: Langgaten 45, 3080 Holmestrand
Hof helsestasjon: Voldshagan 2, 3090 Hof
Sande helsestasjon: Prestegårdsalléen 29, 3070 Sande