Helsestasjonene åpne for timebestilling

Det er ikke anledning til drop-in, kun besøk ved timebestilling. Det er kun en pårørende som kan følge barnet, og søsken har ikke anledning til å bli med. Avlysning og endring av timer vil bli gitt beskjed om på SMS. Helsestasjon for ungdom åpner for timebestilling fra 30. april. 

Har du som forelder eller foresatt spørsmål til helsesykepleier eller jordmor i Holmestrand kommune, kan du ringe 33 06 43 00. Telefonen er betjent av helsepersonell mandag til fredag fra kl. 08.30– 15.00.

Jordmor og svangerskap

Jordmor og svangerskap

Er du gravid? Hos jordmortjenesten i Holmestrand kommune kan du få svangerskapskontroller og oppfølging.

Du kan selv velge om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon.

Vi anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 12-13. Alle tilbys henvisning til ultralyd mellom uke 18-20. Det er anbefalt kontroller i svangerskapsuker 24, 28, 32, 36, 38 og 40.

En svangerskapskontroll innebærer:

  • Helseundersøkelse
  • Samtale
  • Veiledning
  • Rådgivning

Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid for gravide og partner. Første kontroll er ca 45-60 minutter, resten varer cirka 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Gravid og influensavaksine

Gravide i 2. og 3.trimester har økt risiko for komplikasjoner ved influensa og skal derfor tilbys influensavaksine av hensyn til egen og barnets helse.

Gravide i 1.trimester som har risiko for alvorlig influensa på grunn av andre sykdommer, skal også tilbys vaksine.

Les mer om gravide og influensavaksine på Folkehelseinstituttets sider

Nyttig for deg som venter barn

Ultralydundersøkelsen

Levevaner i svangerskapet 

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge

Ammebrosjyre

Alkoholfritt svangerskap

Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk

Screening og rutineundersøkelser i svangerskapet

 

Kontaktinformasjon

Holmestrand helsestasjon
Langgaten 45
3080 Holmestrand
Tlf. 33 06 43 00

Hof helsestasjon
Hofslundveien 6
3090 Hof
Tlf. 33 06 43 00

Sande helsestasjon
Prestegårdsallen 29
3070 sande
Tlf. 33 06 43 00