Rusforebyggende ungdomsteam

Rusforebyggende ungdomsteam (RusUng) skal jobbe hovedsakelig med å forebygge rus blant ungdom i Holmestrand kommune.  Prosjektet er et samarbeid mellom Psykisk helsetjeneste for voksne og Barne- og familiesenteret.

Holmestrand kommune har ansatt tre ungdomsveiledere i prosjektet, som varer ut 2026. 

Ungdomsveilederne skal hovedsakelig jobbe med forebygging av rus. De skal ha tilstedetid på ungdomsskolene og de videregående skolene og vil også samarbeide med ungdomsklubbene, SLT og andre etablerte tjenester.

Prosjektet er opprettet på grunnlag av et behov for å etablere en tjeneste som

  • jobber med målrettede rusforebyggende tiltak rettet mot barn, unge og unge voksne, hovedsakelig i alderen 13-25 år
  • kan fungere rådgivende overfor tjenester som er i behov av ruskompetanse i møte med målgruppen
  • tidlig oppdager og intervenerer ved begynnende rusproblematikk hos målgruppen og deres familier
  • kan tilby rusbehandling ved lettere til moderate rusproblemer til målgruppen
  • kan ved behov hjelpe målgruppen i kontakt med riktig tjeneste
  • kan henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov


Målet er på kort sikt at ungdommer skal få bedre kompetanse om rus og at de kan ta kloke valg for seg selv, at færre utvikler skadelig bruk av rusmidler, at unge har ferdigheter til å håndtere drikke- og ruspress og en senere debutalder på alkohol.

Ingrid Sand Ekeberg (Hof og Klokkerjordet): 482 31 730

Linn Caroline Walle (Gjøklep): 941 94 856

Anja Tindvik (videregående og unge voksne): 476 34 196

Tilstedetid og kontaktinformasjon finnes også på skolens egen hjemmeside.