1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Meld fra om ulovlighet

Meld fra om ulovlighet

Meld om ulovlig tiltak: si ifra til byggesak dersom du ser et byggetiltak du tror er ulovlig. Kommunen jobber med ulovlighetsoppfølging.

Før du melder:

  • Snakk med naboen din.
  • Sjekk om kommunen har gitt tillatelse til tiltaket.

Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt

Slik melder du:

Send en skriftlig henvendelse til kommunen med:

  • Beskrivelse av tiltaket, gjerne dokumentert med bilder.
  • Tiltakets fullstendige adresse, gjerne med gårds- og bruksnummer.

Hvilke saker følger kommunen opp?

Kommunen får inn mange henvendelser på mulige ulovlige forhold. Flere av disse er av mer privatrettslig karakter. Kommunen tar ikke stilling til privatrettslige forhold og følger ikke opp slike forhold.

Når vi har fått den skriftlige henvendelsen fra deg, undersøker vi om det dreier seg om et ulovlig forhold i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser. Vi har ikke kapasitet til å følge opp alle ulovlighetssaker og prioriterer saker der det er fare for liv, helse eller sikkerhet. Denne prioriteringen følger av kommunens rutiner for ulovlighetsoppfølging (PDF, 689 kB)

Tilsyn

Kommunen har en egen strategi for tilsyn (PDF, 4 MB)

Til toppen