Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i digital form på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Meld fra om ulovlighet

Meld fra om ulovlighet

Meld om ulovlig tiltak: si ifra til byggesak dersom du ser et byggetiltak du tror er ulovlig. Kommunen jobber med ulovlighetsoppfølging.

Før du melder:

  • Snakk med naboen din.
  • Sjekk om kommunen har gitt tillatelse til tiltaket.

Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt

Slik melder du:

Send en skriftlig henvendelse til kommunen med:

  • Beskrivelse av tiltaket, gjerne dokumentert med bilder.
  • Tiltakets fullstendige adresse, gjerne med gårds- og bruksnummer.

Hvilke saker følger kommunen opp?

Kommunen får inn mange henvendelser på mulige ulovlige forhold. Flere av disse er av mer privatrettslig karakter. Kommunen tar ikke stilling til privatrettslige forhold og følger ikke opp slike forhold.

Når vi har fått den skriftlige henvendelsen fra deg, undersøker vi om det dreier seg om et ulovlig forhold i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser. Vi har ikke kapasitet til å følge opp alle ulovlighetssaker og prioriterer saker der det er fare for liv, helse eller sikkerhet. Denne prioriteringen følger av kommunens rutiner for ulovlighetsoppfølging (PDF, 689 kB)

Tilsyn

Kommunen har en egen strategi for tilsyn (PDF, 4 MB)

Til toppen