Abonnementsvilkår

Vilkår for å være tilknyttet kommunalt vann og avløp i Holmestrand er beskrevet i «Standard abonnementsvilkår».

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunene og den enkelt abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser er utgitt av KS. De administrative bestemmelsene og avtalevilkår tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Standard abonnementsvilkår