Renseanlegg

Holmestrand kommune eier og drifter fem avløpsrenseanlegg.

Kommunens avløpsrenseanlegg:

  • Holmestrand RA
  • Sundbyfoss RA
  • Vike RA
  • Eidsfoss RA
  • Lersbryggen RA

Avløpet fra Tuft-området ledes til Solumstrand renseanlegg i Drammen.

Kontakt vår vann- og avløpsvakt ved feil og mangler.