Vann og avløp i hytteområder

Vi ønsker at flest mulig hytter skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Vi oppfordrer derfor hytteeiere om å gå sammen for å finne fellesløsninger. En felles vann- og avløpsplan gir de beste tekniske løsningene, er mest effektivt og mest lønnsomt.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du går frem.