Priser - gebyrregulativ

Priser - gebyrregulativ

Her er prislistene for 2020.

Priser - gebyrregulativ


Her finner du gebyrregulativ i pdf-versjon  (PDF, 483 kB)

NB: Sak om priser på utleie i 2020 ble ikke behandlet i budsjettet 2019, men utsatt til 2020. Det innebærer at de gamle prisene (2019) gjelder inntil videre. Se oversikt over utleielokaler for priser.

Det er ikke eiendomsskatt i Holmestrand kommune.