Vannmåler

Vannmåler

Eiendommer med vannmåler betaIer for sitt faktiske forbruk.

Les av vannmåler

Fordeler og ulemper med vannmåler

Den økonomiske fordelen med å installere vannmåler avhenger av vannforbruk og boligstørrelse. Fordelen kan være på flere tusen kroner i året for en enslig person i stort hus.

Installasjonen betinger imidlertid at man må være påpasselig med vedlikehold av sanitært utstyr. Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper eller toalettsisterner som står og renner. Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Beveger viserne seg selv om alle vannforbrukende installasjoner er stengt, skyldes det sannsynligvis lekkasje.

Anskaffelse av vannmåler

Alle nye eiendommer skal installere vannmåler og betale etter målt forbruk. Dette gjelder både nybygg og næringsvirksomhet. Unntaket gjelder kun der det er bygningsmessige eller, vann- eller avløpstekniske forhold som gjør at det ikke er anbefalt. Vannmåler bekostes av kommunen, installasjon bekostes av abonnenten.

Huseier kontakter et rørleggerfirma for installasjon av vannmåler.

Skjemaer for vannmålere

Rørlegger fyller ut rekvisisjonsskjema og henter vannmåleren på administrasjonsbygget i Sande, Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande. Vannmåler skal installeres etter de tekniske beskrivelsene.

Vannmålere
Tittel Publisert Type
Rekvisisjon/utlevering av vannmålere Holmestrand kommune - utskrift

Rekvisisjon/utlevering av vannmålere Holmestrand kommune - utskrift pdf

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema _rekvirering av vannmålere HK.pdf til utfylling_revidert 24.08.20221.pdf
Rekvisisjon/utlevering av vannmålere Holmestrand kommune - digital utfylling

Rekvisisjon/utlevering av vannmålere Holmestrand kommune - digital utfylling pdf

24.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema _rekvirering av vannmålere HK.pdf til utfylling_revidert 24.08.20221.pdf
Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune 2020 - utskrift

Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune 2020 - utskrift pdf

07.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vannmålerskjema_Holmestrand kommune_2021_pdf til utfylling_revidert_06.01.2021.pdf
Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune 2020 - digital utfylling

Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune 2020 - digital utfylling pdf

07.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vannmålerskjema_Holmestrand kommune_2021_pdf til utfylling_revidert_06.01.2021.pdf

Utlevering av vannmålere er på torsdager kl. 9-15

  • Rekvisisjon for vannmålere fylles ut og signeres, det må fylles ut type måler og antall som ønskes utlevert. Sendes til: postmottak@holmestrand.kommune.no 
  • Alle rekvisisjoner som er bekreftet mottatt av kommunen innen onsdager kl.12:00, kan hentes torsdager (kl. 9-15). Vannmålere som ikke blir hentet, kan hentes torsdag uken etter i samme tidsrom.
  • Rekvisisjon for vannmåler fylles ut og signeres av rørlegger.
  • Hvis det ikke er rørlegger som skal hente vannmåleren så husk å fylle ut navn på den som skal hente.
  • Hentested: Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande. Ikke ved hovedinngangen, men den andre inngangen på enden av bygget. Markert med gult på kartet under;

Kontaktpersoner ved spørsmål

Kontaktpersoner ved spørsmål
Navn Telefon
 Trine Hubak:    40 91 03 03
Tone Støland Henrichsen; 94 83 60 89
Tone Fjelnseth; 97 73 28 45
Sentralbord; 33 05 95 00

Kontroll av måler

Når man har vannmåler er det viktig å passe på at man ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må betales for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Lekkasjer kan enkelt sjekkes ved å se på måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelse på måleren er det lekkasje.

Har man mistanke om at det målte forbruket er større enn det som faktisk brukes, kan dette enkelt kontrolleres. Kontrollen består av to deler; lekkasjekontroll og målertest.

Mer om vannmålere

Vannmåleren leses av hvert år.

Abonnenten leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på en av tre mulige måter:

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.
Unnlater abonnenten å foreta avlesing, kan kommunen stipulere forbruket.

Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje. Ved mistanke om lekkasjer, ta kontakt med rørlegger.

Kontroller og pass på at  kraner ikke står og drypper og at  toalettsisterner ikke står og renner.

Det kan gi unødvendig høyt vannforbruk og dermed høyere faktura.

Til toppen