Les av vannmåler

Vannmåleren leses av hvert år. Årsavlesningen og forbruk er vannmålerabonnentens ansvar og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll.

Svarfrist er 31. desember hvert år. Som abonnent av kommunale vann- og avløpstjenester må du levere avlesning av vannmåleren innen fastsatt frist. 

Opplysningene du trenger for å lese av vannmåleren står i SMS/avlesningskort som sendes deg mot slutten av året.

Hvordan melde inn avlest vannmåler?

  1. Les av vannmålerstanden
  2. Meld dette til kommunen på en av tre mulige måter:

Avlesningskort sendes i Altinn/DigiPost eller i posten. Noen av de som benytter DigiPost har problemer med å lese brevet i app'en på mobil. Det er dessverre et kjent svakhet i den app'en. Som et alternativ kan du logge på DigiPost i en nettleser fra en PC. 

Slik får du tak i en vannmåler